Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Stödutfodra rådjur och annat vilt en bra bit ifrån vägen. Foto: Kenneth Johansson

Stödutfodra rådjur och annat vilt en bra bit ifrån vägen. Foto: Kenneth Johansson

Undvik onödiga viltolyckor

PRESSMEDDELANDE. Nu på vintern har viltet svårt att finna föda och utnyttjar gärna plogade vägar med litet trafik för att ta sig fram lättare.

2013-03-07

Finns det då lämpligt foder vid vägen är risken stor att viltet stannar kvar där, med ökad risk för viltolyckor som följd. Helt i onödan, om man bara tänkt sig litet för vid siktröjningar och avverkningar.

Med anledning av flera älgolyckor har Jägareförbundet fått frågor om hur man bör bete sig när man siktrensar i skog nära trafikerade vägar.

 -Självfallet kan man inte veta om olyckorna hade inträffat ändå, men att lämna prima foder precis i vägkanten kommer förmodligen att öka olycksrisken säger Markus Olsson, nationellt ansvarig för trafikeftersök vid Svenska Jägareförbundet.

Vintertid äter älgar, rådjur och hjortar mycket bärris, ljung och knoppar från låga träd och buskar. Är det mycket snö kan det vara svårt att finna föda.

-Fällda träd ger tveklöst ett värdefullt tillskott av foder säger Fredrik Widemo, vilt- och naturvårdsstrateg på Svenska Jägareförbundet. Samtidigt är det viktigt att tänka sig för, så att man inte lockar viltet till olämpliga platser.

–Vi rekommenderar alltid att man utfodrar och fäller träd som viltvårdshänsyn långt från trafikerade vägar, fortsätter Fredrik Widemo. Fäller man träd nära vägar av andra orsaker bör det vara en rutinåtgärd att inte lämna begärligt foder nära vägområdet. Det gäller förstås oavsett om man bedrivit skötsel av vägområdet eller skogsbruk.

Särskilt smakliga är rönn, asp, sälg, ek och viden, men även björk och tall lockar viltet. Det är framför allt knoppar, årsskott och tunna grenar som är intressanta, men röjer man sly kan hela stammarna behöva tas bort.

För mer information kontakta:

Markus Olsson 070 339 90 35   nationellt ansvarig trafikeftersök

Fredrik Widemo 070 339 93 50   vilt- och naturvårdsstrateg

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick