Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

 Svenska Jägareförbundet ser positivt på det initiativ som regeringen tagit i frågan om eventuell licensjakt på säl. Fotot föreställer gråsäl. Foto: Niklas Liljebäck

Svenska Jägareförbundet ser positivt på det initiativ som regeringen tagit i frågan om eventuell licensjakt på säl. Fotot föreställer gråsäl. Foto: Niklas Liljebäc

Regeringens initiativ om säljakt positivt

Svenska Jägareförbundet ser positivt på det initiativ som regeringen tagit i frågan om eventuell licensjakt på säl.

2013-11-12

Detta enligt förbundets yttrande över regeringens remiss "Redovisning av regeringsuppdrag om licensjakt på säl".

Svenska Jägareförbundet anser att införandet av licensjakt på säl på ett nytt sätt kommer att skapa förutsättningar för en förvaltning av våra sälstammar men också utgöra en markering att sälen är en värdefull resurs och inte ett ”skadedjur”.

Förbundet tillstyrker i stora delar de förslag och tankegångar som framförs i den remitterade rapporten.

På några ställen i yttrandet delar dock inte Jägareförbundet de uppfattningar som framförts.

Bland annat ställer förbundet sig frågande till de slutsatser som dras angående behovet av att inventeringsområdena är fredade från jakt:
- Gråsälen inventeras i flertalet av Östersjöstaterna men endast i Sverige finns behov av att freda inventeringsområdena, varför?

Svenska Jägareförbundet slår också fast att det under en lång följd av år endast bedrivits sparsam skyddsjakt på säl vilket lett till att kunskapen om säljakt i stora delar försvunnit och ingen har vågat investera i kompetens och utrustning för denna specialiserade jaktform.

- Ett beslut om en långsiktig licensjakt på säl skulle sannolikt innebära att fler jägare vågar satsa på att investera i kompetens och utrustning för specialiserad säljakt.

Det är också förbundets bestämda uppfattning att man bör överväga en särskild satsning på att utbilda jägarna i säljakt.

Tillbaka till överblick