Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Uppåt 30 personer hade samlats på Jorbruksverket för att diskutera hur man får ut mer vildsvinskött till konsumenterna.

Dialogmöte om vildsvinskött

Hur får man ut mer vildsvinskött till konsumenterna? Den frågan var det som präglade diskussionerna när Jordbruksverket kallade till dialogmöte om marknaden för viltkött.

2014-01-24

Anna Wretling Clarin från Jordbruksverket har gjort undersökningen Från Skog till krog.

Jordbruksverket har analyserat hur marknaden för vildsvinskött fungerar under namnet Från skog till krog. Resultatet visar att marknaden är omogen och skulle kunna fungera bättre. Fredagen 24 januari ägnades därför åt ett dialogmöte med de intressenter som finns i hela den kedja som börjar med jägaren och slutar med konsumenten.
I rapporten framkommer fyra olika hinder för att få ut mer av vildsvinsköttet till konsumenterna.
• Alla jägare klarar inte av att leverera vilt med god kvalitet
• Kostnader för vilthanteringsanläggningar, bland annat för slaktavfall.
• Priset till konsument blir högre än för tamsvin
• Bristfälliga kunskaper om vildsvinskött hos konsumenterna.
Och det var kring dessa frågor dialogen kretsade. Hur får man bättre kvalitet, är priset ett problem, hur ökar man kunskapen och så vidare.

Svenska Jägareförbundet
Anders Nilsson från Svenska Jägareförbundet framförde förbundets synpunkter. Han tog bland annat upp reglerna kring småskalig försäljning.
– Det är ett problem att vi inte ens får ge bort kött till våra barn om de har ett eget hushåll. Det hindrar jägarna från att på ett enkelt sätt se till att fler får tillgång till vildsvinskött, förklarade han.
Från vilthanteringsanläggningarna menade man att det behövs utbildningar i hur man hanterar vildsvinen innan de kommer till deras anläggningar, samt att man får tillgång till mer kött.
Mötet hölls i en väldigt positiv och konstruktiv anda. Och alla var överens om att vildsvinet är en resurs.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick