Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Spår av dvärgbandmask har hittats i Sörmland.Foto: Oscar Lindvall

Spår av dvärgbandmask har hittats i Sörmland.Foto: Oscar Lindval

Nya fynd av dvärgbandmask

Under de senaste två åren har jägarna runt om i landet samlat in prover av rävbajs. Spår av dvärgbandmask har nu hittats i Sörmland.

2014-01-15

Det är andra gången dvärgbandmask konstateras i länet och även denna gång i Katrineholmsområdet.
Drygt 2 000 prover har analyserats av SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt), men fler ska samlas in och sammantaget handlar det om 4 000 prover som ska analyseras.

Se inslaget i SVT:

Tillbaka till överblick