Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Naturvårdsverket vill ta över det allmänna uppdraget

Naturvårdsverket vill ta över ansvaret för det allmänna uppdraget. Det framkommer av verkets ansökan budget för 2015-2017. - Det skulle slå sönder den effektiva och framgångsrika svenska viltförvaltningen totalt, säger Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld.

2014-10-22

I sin budgetansökan skriver Naturvårdsverket:
”Även Jägarförbundets myndighetsliknande uppgifter om viltövervakning, information om jakt, yttranden till myndigheter, utveckling av inventeringsmetoder och ansvar för avskjutningsstatistik m.m. skulle kunna föras över till Naturvårdsverket om medel för detta tillfördes. ”

– Det är anmärkningsvärt att Naturvårdsverket för fram idén att ta över ansvaret för det allmänna uppdraget. Det skulle slå sönder den effektiva och framgångsrika svenska viltförvaltningen totalt, och rasera förbundets arbete med samhällets miljömål, säger generalsekreterare Bo Sköld.

Det allmänna uppdraget bygger på delaktighet, förtroende och förmåga att kunna verka över hela landet. Finansieringen sker via jaktkortsavgiften som jägarna, med redan skattade pengar, betalar in till Viltvårdsfonden.

– En myndighet ska finansieras via skattemedel, inte via en särlösning som Viltvårdsfonden. Vilt är ett gemensamt intresse för alla i samhället. Då ska alla vara med att betala för det – inte bara jägarna.

Svenska Jägareförbundet är bemannat med kompetent personal över hela landet för att kunna verka effektivt med uppgifterna i allmänna uppdraget. Naturvårdsverket saknar bland annat dessa förutsättningar för att klara av uppdraget.

Skrivningen i ansökan förekommer i ett sammanhang där Naturvårdverket argumenterar för sin roll som ansvarig för jakten i landet i relation till en eventuell ny viltmyndighet. Ansökan om budget skrevs i februari 2014.

– Vi har haft åtskilliga möten med Naturvårdsverkets ledning sedan dess. Inte en enda gång har de antytt att de har denna agenda. Detta medför att vårt förtroende för Naturvårdsverkets ledning påverkas på ett negativt sätt, som kommer att ta lång tid att reparera, säger Bo Sköld.

Den statliga utredaren Madeleine Emmervall utredde Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag i början av 2000-talet. Hon konstaterade att förbundet lyckades växla ut varje krona sex gånger, i och med att många engagerade ideella deltar i arbetet. Att medlemmarna i förbundet känner delaktighet och ansvar har därmed bidragit till att hålla nere kostnaderna till en sjättedel.

– Riksdagen tog initialt beslut om att införa det allmänna uppdraget. Numera är det regeringen som avgör hur det ska fungera. Och det har fungerat perfekt. Statsminister Stefan Löfvén och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har tydligt uttryckt att de är nöjda med hur förbundet sköter uppdraget och att konstruktionen är effektiv, säger ordförande Björn Sprängare.

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick