Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Pressmeddelande från Jägareförbundet Värmland

Förvaltningsrätten har än en gång stoppat möjligheterna till en vettig och högst nödvändig vargförvaltning i Sverige. Argumentet denna gång är att det enligt EU-rätten ska gå att överklaga alla myndighetsbeslut. - En ren provokation mot alla som idag lider under hårt tryck av en snabbt växande vargstam, säger Lennart Johannesson, ordförande i Jägareförbundet Värmland.

2015-01-09

Jägareförbundet Värmland ser med stor oro på Förvaltningsrättens beslut. Att miljörörelsen nyttjar landets juridiska system för att stoppa demokratiskt fattade beslut är inget nytt. Alla människor har rätt till sin åsikt. Miljörörelsen har också den självklara rätten att uttrycka och driva sin åsikt. Dock kan konstateras att det inte har empati för de som verkligen berörs.

Däremot är det riktigt allvarligt när de allt mer extrema rovdjursorganisationerna återigen fått Förvaltningsrätten i Karlstad - av alla ställen - att gå deras ärenden.

För tredje året i rad stoppar domstolen alla försök till en vettig och mycket nödvändig förvaltning av en starkt växande vargstam i Sverige. Värmland är ett av de län som drabbats hårdast och det är med förtvivlan, oro och vanmakt som vi tar emot ett sent besked att vargjakten stoppats. Samtidigt har vi en halverad avkastning på älgstammen, obefintlig förekomst av meningsfull jakt m a o markägarens och arrendatorers avkastning på markerna som rekreation och miljövänligt viltkött, kraftigt ökande angrepp på tamdjur som får och även nöt, och över 20 angrepp på hundar bara under 2014. Det är alltså förenat med livsfara för hunden att släppa den vid jakt vart man än vänder sig i Värmland. Jaktliga värden upphör.

Att beslutet blir offentligt några timmar innan jakten inleds kan inte ses som annat än en ren provokation. Det är ett hånfullt sätt att fatta beslut som urholkar hårt drabbade landsortsbor tro på en rättvis och hänsynstagande myndighetsutövning.

– Frågan har passerat alla rimliga gränser, vi kommer att helt tappa kontrollen över detta, säger Lennart Johannesson, ordförande i Jägareförbundet Värmland.

Det här var ett osakligt beslut. Under lång tid har vi jobbat för en vettig förvaltning, tillsammans med olika intressen och det finns ingen väg tillbaka. Vargstammen slutar inte växa under domstolarnas ältande. Det här måste få ett slut nu annars har vargen ingen framtid i Sverige. Vargvärnarna kommer att upptäcka att de kramat livet ur vargstammen!

Dagens beslut är ett demokratiskt dråpslag, menar Lennart Johannesson.

- Jägareförbundet har jobbat hårt för att hitta en vettig väg framåt i vargförvaltningen för alla parter, men det verkar omöjligt. 

- Det här är tragiskt!

Lennart Johannesson

Länsordförande Jägareförbundet Värmland

070-513 64 55

Tillbaka till överblick