Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

I ett läge där vargstammen fram till nu tillåtits växa okontrollerat har vi fått en ohållbar situation, säger Lennart Johannesson, ordförande Jägareförbundet Värmland. Foto: Mia Petzäll

"Värmlands viltstammar kraschar - vargstammen växer"

PRESSMEDDELANDE. Vargjakten i Värmland är avlyst. Efter tolv dagars jakt har licensen på 24 vargar fyllts. Den sista vargen sköts i Forshagareviret. Erfarenheterna från det intilliggande så kallade Gårdsjöreviret talar för att vi måste utveckla varginventeringen.

2015-01-28

– Vi har skjutit elva vargar i ett område där det enligt den schablon som använts ska finnas sex vargar. Tyvärr ser det lika illa ut i stora delar av Värmland. Det är betydligt fler vargar än de i medeltal sex man utgått ifrån.
- Jaktledarna de fyra revir som vi jagat menar att det finns sammanlagt cirka 11-15 vargar kvar i de två jaktområdena, säger Lennart Johannesson, ordförande i Jägareförbundet Värmland. 

Efter tolv dagars jakt sköts under tisdagen den 24:e och sista vargen på licenstilldelningen. Vi måste nu dra erfarenhet av jakten. Erfarenheterna visar att såväl förvaltning som inventeringsmetoder måste förbättras. Men framför allt måste grunderna för hur tilldelningen för jakt ses över.

I ett läge där vargstammen fram till nu tillåtits växa okontrollerat har vi fått en ohållbar situation. Vi har revir som krymper, flera revir inom tidigare kända revir och troligen vargar som rör sig inne i reviren utan att för den skull tillhöra flockarna i området.
Erfarenheterna från tolv dagars jakt tyder också på att vi närmar oss ett akut läge i alla andra viltstammar. Rester efter vargdödade älgar och rådjur är det gott om, men få spår efter levande djur, vilket tyder på ett hårt uttag från i första hand varg. Jägarna har sett fler vargspår än klövviltspår i vissa områden.
– Viltstammarna är på flera håll på väg att krascha, samtidigt som vargstammen fortsätter att växa i Värmland. Det är en fullständigt ohållbar situation, säger Lennart Johannesson.
Jägareförbundet Värmland kommer nu att jobba för utökad licens i de områden där jakt varit tillåten. Ska målet att helt tömma dessa revir på varg hållas så måste jakten fortsätta. Alla pratar om adaptiv förvaltning och vad kan vara mera adaptivt än att direkt anpassa tilldelning efter verkligheten. Det är också viktigt att påpeka att

Värmlands förvaltningsplan för varg anger att stammen ska minska redan i år.
– I ett läge där vi ser att det finns betydligt mer varg än beräknat är fortsatt jakt i de utpekade reviren den enda vettiga lösningen, säger Lennart Johannesson.
Han riktar samtidigt ett stort tack till alla jägare, som under de tolv dagar jakten pågått lagt ner ett enormt arbete och många timmar för att nå resultat. Påminner även om att rapportera alla kvarvarande vargar till Länsstyrelsen direkt eller via http://s.rovobs.se/
– Vi har lärt oss mycket. Vi har samarbetat med grannlagen och vi har ökat kunskaperna kring vargjakt. Vi har dessutom lärt ett antal vargar att undvika människor. Vargarna har blivit skyggare, säger Lennart Johannesson.

Frågor om jakten besvaras av ordf. Lennart Johannesson, 070-513 64 55 och
Svenska Jägareförbundets rovdjursexpert Gunnar Glöersen, 070-330 06 58

Tillbaka till överblick