Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Vikaresäl

Vikare i Norrbotten. Foto: Niklas Lundberg

Jägareförbundets arbete öppnar för förvaltning av vikare

- Snart kan vi börja förvalta vår vikarestam! Förbundets mångåriga arbete har gett resultat. Det här har vi jobbat hårt för och det känns riktigt bra, säger jaktvårdskonsulent Hans Geibrink, Jägareförbundets ansvarige i kustjaktfrågor.

2015-04-29

Jägareförbundet har under många år jobbat med frågan om att få möjlighet att förvalta våra sälstammar med jakt. Naturvårdsverket har under ett antal år medgett skyddsjakt på grå- och knubbsäl, nu närmar det sig att även vikaresäl kommer in i den gruppen. I vår har verket också gett två yrkesfiskare tillstånd att skyddsjaga 15 vikare inom Norrbottens län vilket är generöst i jämförelse med tidigare år.

Vikaresäl- Vi tycker oss se en ändrad attityd hos verket där man nu allt mer börjar verka för att förvalta sälstammarna i stället för att som tidigare överbeskydda dem, Detta är mycket positivt inte minst för sälarna, säger Hans Geibrink, 
- Naturvårdsverket är medvetet om att vikarstammen inte längre är hotad och ökar ordentligt. Idag torde vi ha en stam på mellan 15 000 och 25 000 vikare i Bottenviken och den tål utan minsta tvekan att beskattas med jakt. Den nu tillåtna skyddsjakten är högst berättigad och förhoppningsvis kommer den att utökas ytterligare .

Liksom grå- och knubbsäl går vikaren hårt åt fiskarnas redskap. Yrkesfisket i norr har stora problem.
- Även husbehovsfisket har drabbats hårt. Så hårt att många slutat fiska med nät. Vikaren river antingen sönder näten eller äter dem rena på fisk, säger Hans Geibrink.
- Vi har faktiskt jobbat hårdare med sälfrågan än fiskarnas egna organisationer. En orsak är att kustfiskarna ju oftast också är kustjägare. Det här har varit och är därför en viktig fråga för oss.
- Jägareförbundet vill att alla våra viltstammar ska förvaltas genom jakt. Vårt nästa mål när det gäller vikare tillsammans med våra övriga sälarter är självklart att få till en licensjakt med en tilldelning som anpassas efter stammens storlek.
Den frågan ligger däremot inte hos Naturvårdsverket att besluta om utan där måste regeringen göra ett tillägg i jaktlagstiftningen.
Under flera år har förbundet också vid ett flertal tillfällen uppvaktat regeringen i frågan angående möjligheten att få jaga säl på statens mark och vatten för att underlätta för en fungerande säljakt.
- Vi har också gjort framställningar om ha en gemensam sälförvaltning med Finland. Anlednigen är framförallt det faktum att vi har framförallt vikare men också en stor del av gråsälarna gemensamt med Finland. Därför är det vettigt att vi också sköter förvaltningen tillsammans.

Mer i ämnet:

Informera om sälskador

Hans Geibrink påpekar att det är viktigt att även husbehovsfiskarna kontaktar Naturvårdsverket angående sälskador på fiskeredskapen.
- Det är viktigt att de beskriver sin situation för verket så att de får en så korrekt bild som möjligt av hur det ser ut för kustfisket och deras problem med sälskador.

Madeleine Lewander

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut

Informera om sälskador

Hans Geibrink påpekar att det är viktigt att även husbehovsfiskarna kontaktar Naturvårdsverket angående sälskador på fiskeredskapen.

- Det är viktigt att de beskriver sin situation för verket så att de får en så korrekt bild som möjligt av hur det ser ut för kustfisket och deras problem med sälskador. 

Tillbaka till överblick