Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Tre av deltagarna i Nordisk-Baltiska mötet

Angeläget möte i Litauen. Fr v Torbjörn Larsson, Svenska Jägareförbundet, Eugenijus Tijusas, vice ordförande i Lithuanian Hunters and Anglers Association, Valdas Vaiciunas Director of Forestry department (Ministry of Environment).

Rovdjur och säl viktiga frågor under Nordiska-Baltiska mötet

- Vi har många viktiga, gemensamma frågor med Baltikum och vi är rörande överens i de flesta. Det säger Torbjörn Larsson, ledamot i förbundsstyrelsen, som i dagarna varit i Litauen på det tredje Nordiska-Baltiska mötet.

2015-06-05

På mötet deltog också en regeringsrepresentant från Miljöministeriet i Litauen.
- Syftet med mötet var att utbyta erfarenheter, lära oss av varandras förvaltning av vilt och jobba med gemensamma frågor inom Europa, hur vi tillsammans kan agera internationellt.

Rovdjursfrågan var en av de större viktiga frågorna som avhandlades. Även sälfrågan, med starkt växande stammar, är lika aktuell för både Baltikum och Sverige.
Under 2014 har afrikansk svinpest påvisats hos vildsvin i Litauen, Polen, Lettland och Estland (SVA). Sverige är ännu inte drabbat men under mötet utbyttes flera erfarenheter kring sjukdomen.
- I framför allt Lettland tar jägarna sjukdomen på allra största allvar, bra mycket mer än myndigheterna.
- Vi har ett bra och angeläget utbyte med våra baltiska vänner. Det är viktigt att känna till att det internationella arbetet inte bara handlar om Bryssel, säger Torbjörn Larsson.
Värd för mötet var Lithuanian Hunters and Anglers Association.

Madeleine Lewander

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick