Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Regeringen föreslår kraftig höjning av anslaget till friluftslivet

Regeringen höjer anslaget till friluftslivets organisationer med 20 miljoner kronor per år från och med 2016. Förslaget finns med i den budgetproposition som finansminister Magdalena Andersson kommer att presentera den 21 september. Det är ett mycket glädjande besked för det svenska friluftslivet.

2015-09-16

Satsningen på friluftslivet är ett led i arbetet med att nå målen för friluftslivspolitiken där regeringen bland annat vill stärka friluftsorganisationernas stöd till skolans verksamhet med friluftsdagar och utomhuspedagogik samt satsningar på utevistelse för barn och unga, naturkontakt, fysisk aktivitet, mångfald och integration.

- Det är mycket glädjande att anslagshöjningen äntligen blir av. Det innebär att regeringen nu förstår vilka positiva effekter och bidrag friluftslivet levererar till samhället - inte minst vad gäller förbättrad folkhälsa och ökad miljömedvetenhet bland barn, ungdomar och vuxna.
Men även de bidrag friluftsrörelsen ger till demokratisk skolning, integration och arbetstillfällen är säkert sådant som legat till grund för regeringens bedömning, säger Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv.

- Beskedet innebär att friluftslivets organisationer nu äntligen kan stärka och säkra den
långsiktiga verksamheten och genomföra specifika satsningar inte minst för barn och ungdomar och för integration och mångfald. Detta är mycket, mycket glädjande för oss, säger Per Klingbjer, styrelseordförande för Svenskt Friluftsliv.

Företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet har vid flera tillfällen de senaste åren lovat att höja anslaget till det svenska friluftslivet och nu blir det verklighet från och med 2016.

Läs mer på regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/artiklar/2015/09/ny-satsningpa-friluftslivet/

För ytterligare kontakt:
Ulf Silvander, Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick