Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto Magnus Rydholm

Rättsprocesser får inte hindra förvaltningen

Idag har regeringen offentliggjort Charlotta Riberdahls utredning om hur överklagande av licens- och skyddsjaktsärenden för stora rovdjur bör hanteras. – Det är överraskande att regeringen väljer att agera på en utredning när Högsta Förvaltningsdomstolen håller på att pröva just denna fråga, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Svenska Jägareförbundets rovdjursråd.

2015-10-20

Utredaren menar är att en tillbakagång, till de tidigare reglerna där alla överklagande hanterades av förvaltningsdomstolar, är att föredra. Hon tycker också att man kan kräva en snabbehandling av frågorna så att rättsprocessen inte omöjliggör jakten. Därtill menar hon att alla överklagande borde gå till Förvaltningsdomstolen i Stockholm, eftersom Naturvårdsverket finns beläget där.
– Det är anmärkningsvärt att regeringen väljer att forcera denna process. Redan den 3 november ska en hearing genomföras. Mer naturligt hade varit att invänta avgörandet från Högsta Förvaltningsdomstolen, som faktiskt har till uppgift att avgöra om lagstiftningen är förenlig med EU-rätten, säger Torbjörn Lövbom.
Han är bekymrad och oroad över att regeringen verkar vara öppen för att ändra de regler som har gjort det möjligt att genomföra skydds- och licensjakt.
– Jag kan förstå att reglerna måste följa gällande lagstiftning. Men blir lite konfunderad av att regeringen i ena andetaget uttrycker viljan av att ha en rättssäker process för överklagningar och i nästa inte tar hänsyn till den pågående rättsprocessen.
– Nu kommer vi analysera utredningen noga och föra fram våra synpunkter till regeringen. Rättssäkra processer ska vi naturligtvis ha. Men processerna får inte låsa eller försvåra förvaltningen av rovdjuren, säger Torbjörn Lövbom.

 

Läs utredningen genom att klicka här.

Tillbaka till överblick