Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Gemensamt uttalande om förslag till ändringar i vapendirektivet

Svenska Jägareförbundet har tillsammans med Svenska Skyttesportförbundet, Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet gjort en gemensam skrivelse i protest mot delar av EU-kommissionens förslag till ändringar i vapendirektivet.

2015-11-27

27 november 2015

Gemensamt uttalande om EU kommissionens förslag till ändringar i vapendirektivet

Förra veckan lade EU kommissionen ett förslag om förändringar i EUs direktiv 91/477/EEC, vilket reglerar legalt vapeninnehav inom EU. Förslaget presenterades i anslutning till andra åtgärder som vidtas för att förhindra terrorattentat av den typ som begicks i Paris den 13 november. Terroristerna använde illegala vapen av helautomatisk, militär typ vid attentaten, som kostade 130 människor livet.

Den svenska jägar- och skytterörelsen ser stora brister i så gott som hela kommissionens förslag. Vi vänder oss i synnerhet mot att Europeiska kommissionen försöker likställa terrorism med reglerat legalt innehav av jaktvapen och sportvapen.

Dock välkomnar vi exempelvis de ändringar som syftar till att upprätta en gemensam europeisk standard för oåterkallelig deaktivering av skjutvapen.

Istället för att fokusera på kampen mot terrorism och vapensmuggling har Europeiska kommissionen lagt fram ett förslag som syftar till att förbjuda legala innehav av skjutvapen bland jägare och sportskyttar. Uppfattningen att detta skulle kunna förhindra terrorister från att begå våldshandlingar och förhindra handeln med smugglade illegala vapen saknar verklighetsförankring. Om förslagen från Europeiska kommissionen genomförs 2016, kommer omfattande personalresurser behöva användas för att administrera lagliga vapenägares innehav av skjutvapen. Dessa resurser är betydligt mer användbara om dessa var inriktade på kampen mot terrorister och illegal vapenhandel. Förslaget innebär i praktiken ett förbud mot utövandet av flera av våra sportskyttegrenar, bland annat en av OS-disciplinerna. Förslaget förbjuder dessutom uppskattningsvis vart femte jaktvapen som idag säljs i Sverige. Vi vill påminna om att det inte kunnat påvisas något samband mellan innehav av skjutvapen för jakt eller sportskytte och kriminalitet eller terrorism. Det är därför oerhört förvånande att Europeiska kommissionen, i kölvattnet av de fruktansvärda händelserna i Paris, som första åtgärd i en internationell mobilisering mot terrorism, försöker förhindra jägares och sportskyttars legitima användning av skjutvapen.

Förslagen om att stora mängder lagliga sport- och jaktvapen skall klassas som förbjudna vapen och konfiskeras är inte acceptabelt.

Svenska Jägareförbundet,  Svenska Skyttesportförbundet, Svenska Pistolskytteförbundet,  Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet

Tillbaka till överblick