Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Under två dagar anordnar Svenska Jägareförbundet och Naturvårdsverket viltforskningsdagar. Foto: Fredrik Widemo

Jägareförbundet och Naturvårdsverket ordnar viltforskningsdagar

Jägareförbundet och Naturvårdsverket anordnar tillsammans Viltforskningsdagar på förbundets nationella kansli Öster Malma utanför Nyköping 2 och 3 december.

2015-12-02

Under viltforskningsdagarna medverkar, förutom representanter från Svenska Jägareförbundet och Naturvårdsverket, även SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och Högskolan i Kristianstad.

På programmet dag ett stod bland annat presentation av den nya forskningsstrategin för Viltvårdsfonden  av Anders Lundvall, Naturvårdsverket

Delar av första dagen handlade om strategier. Maria Hörnell-Willebrand Naturvårdsverkets presenterade strategi för Svensk viltförvaltning. Fredrik Widemo, Jägareförbundet, presenterade förbundets nya strategi för forskningsfinansiering (forskningstjugan).

Under forskningsdagarna tas dessutom ämnen som viltkött som resurs, och bly i viltkött upp.

När det gäller vildsvin diskuterades bly i viltkött, livsmedelshygien vid jakt och slakt samt kostnader för trafikolyckor med vildsvin upp  bättre gåsförvaltning.

Johan Elmberg från högskolan i Kristianstad berättade hur vi går från vetenskap till tillämpningar och skapar en bättre gåsförvaltning.

Katarina Elofsson, SLU tog upp frågan om det finns ekomiska skäl för samförvaltning av rådjur och dovhjort.

Under dag två kommer tid att läggas åt frågor kring älgen, populationer, inventering och beslut i förvaltningen. Senare delen av dagen ägnas åt vargforskning - lärdomar, insikter, och funderingar kring framtiden.

Fredrik Widemo, Jägareförbundet kommer att prata om ekosystemtjänster i viltförvaltningen och relaterar till vilt, viltforskning och viltförvaltning. Anders Lundvall berättar hur Naturvårdsverket arbetar med ekosystemtjänster.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick