Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto: Johanna Thörnqvist

Ny vapenpolicy klubbad

Efter en remissrunda hos länsföreningar och kretsar har den nya vapenpolicyn nu klubbats igenom av förbundsstyrelsen. – Vi har gått från en detaljreglerad policy till en övergripande, säger Angelica Johansson, styrelseledamot.

Angelica Johansson, Styrelseledamot.

2016-02-15

Den fem år gamla vapenpolicyn var i behov av översyn och därför initierades arbetet redan i somras. Men för att få största möjliga förankring valde förbundsstyrelsen att också skicka ut förslaget på remiss till alla länsföreningar.

– Tanken är att den nya vapenpolicyn ska vara ett levande dokument som uppdateras vid behov. Istället för med vissa tidsintervall, säger Angelica Johansson.

Skillnaden mellan den gamla vapenpolicyn och den nya är stor. Förbundet kommer inte längre att ha synpunkter på enskilda vapenmodeller eller detaljer, utan arbeta mer övergripande med vapenfrågor.

– Vi anser att det är Naturvårdsverket och Polismyndigheten som ska ansvara för vilka vapentyper som ska vara godkända för jakt. Vi tydliggör också i policyn ett antal vapenrelaterade frågor där vi vill se förändringar i regler och lagstiftning. Bland annat vill vi att vapenlagstiftningen moderniseras.

– I övrigt kommer vi ändra fokus på vårt arbete för att ge mer medlemsnytta. Vi kommer i huvudsak bara att yttra oss i enskilda ärenden på begäran av våra medlemmar om deras behov av vapen, säger Angelica Johansson.

Länk till policyn

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick