Stopp för lodjursjakten i norr - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto Göran Ekström

Stopp för lodjursjakten i norr

Det juridiska kaos som präglat vargjakten har nu spillt över på lodjuren. Länsstyrelsernas beslut om jakt på åtta lodjur i Norrbotten stoppas och jakten på elva lodjur i Västerbotten inhiberas av Naturvårdsverket.

2016-02-26

Naturvårdsverket konstaterar att Länsstyrelsen i Norrbotten inte motiverat sitt beslut på rätt sätt och upphäver beslutet. När det gäller jakten i Västerbotten motiverar verket inte skälen till inhibition mer än att det är en hög sannolikhet att beslutet kommer att ändras.
– Tyvärr visar den juridiska cirkusen än en gång att all förvaltning av stora rovdjur sköts genom restriktiva tolkningar i domstolar. Detta är så verklighetsfrånvänt att jag knappt får fram några ord som kan förklara vad jag känner, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd.
Han menar att det kanske viktigaste kriteriet för att få en fungerande rovdjursförvaltning – och som finns beskriven i Art- och habitatdirektivet – struntas i.
– Man måste se människorna. Det går inte att köra över dessa gång på gång. Det måste finnas acceptans och möjligheter att hantera de problem som dyker upp. När avgörandena landar i juridiska tolkningar då glöms människorna bort.
En annan sak som Torbjörn Lövbom reagerar över är att inte skadorna som rovdjuren orsakar renskötseln räcker som skäl för jakt.
– Det här är helt bottenlöst. Vi har ingen rovdjursförvaltning idag. Staten har kapitulerat. Det är helt absurt, säger Torbjörn Lövbom.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick