Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Halvautomatiskt gevär.

Mötet diskuterade också ett gemensamt förslag till kompromisslösningar på direkt uppdrag av IMCO, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd i EU-parlamentet. Foto: Madeleine Lewander

Samlat europeiskt motstånd mot kommissionens vapenförslag

Europas samlade jägare, sportskyttar, samlare samt vapen- och ammunitionstillverkare vidhåller kravet om att EU-kommissionens kritiserade vapenförslag ska dras tillbaka.

2016-03-08

Svenska Jägareförbundet tillsammans med flera europiska företrädare för jägare, sportskyttar, samlare, vapen- och ammunitionstillverkare inom ESSF (European Shooting Sports Forum) samlades i början av mars under årets IWA-mässa i tyska Nürnberg för att diskutera gemensamma kompromisslösningar av EU-kommissionens kritiserade vapenförslag. I samarbetet ingår även de dynamiska sportskyttarna.

ESSF är en informell diskussionsplattform för europeiska företrädare för civila skjutvapen och ammunitionsrelaterade områden, där både tillverkare, återförsäljare och användare ingår.

Medlemmar i ESSF arbetar tillsammans för att tillhandahålla relevant sakkunskap till kommissionens expertgrupper och på andra håll i EU:s beslutsprocess.

- Under mötet kom vi alla fram till att vi vill att det dåligt underbyggda förslaget helst dras tillbaka och görs om, säger Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa.

- Vi diskuterade också ett gemensamt förslag till kompromisslösningar på direkt uppdrag av Vicky Ford, ordförande i IMCO, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd i EU-parlamentet. 
-  Förhoppningsvis har vi nu arbetat fram ett förslag som Vicky Ford kommer att kunna presentera, säger Ola Wälimaa. 

Arbetet med att färdigställa innehållet i det gemensamma förslaget pågår fortfarande och presenteras inom kort.

Madeleine Lewander

Tillbaka till överblick