Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Högsta Förvaltningsdomstolens avgörande kan påverka såväl årets som framtida licensjakter på rovdjur. Foto Wilda Lewander

Förbundet får inte delta i domstolsprocessen

Högsta Förvaltningsdomstolens prövning av förra årets stoppade vargjakt i Värmland innehåller många perspektiv. Bland annat får inte alla parter vara med i processen. – Detta är allvarligt och bekymmersamt, säger Björn Sprängare, ordförande för Svenska Jägareförbundet.

Björn Sprängare. Foto: Martin Källberg

2016-11-12

Historien tog sin början när Länsstyrelsen i Värmland fattade beslut om licensjakt på varg, som skulle genomförts i början av 2016. Beslutet överklagades av organisationer som ville stoppa jakten, först till Naturvårdsverket och sedan till Förvaltningsrätten i Karlstad, som undanröjde länsstyrelsens beslut och stoppade jakten. Då överklagade såväl länsstyrelse som Svenska Jägareförbundet detta beslut.
Kammarrätten i Göteborg beviljade prövningstillstånd men avskrev sedan målet eftersom jakttiden gått ut.
Men länsstyrelsen var inte nöjd. Den överklagade Kammarrättens dom till Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD), som beviljade prövningstillstånd.
Bara att HFD tar upp ett mål som en Kammarrätt har avskrivet är märkligt. Ännu märkligare är det att alla parter inte tillåts vara med i processen. Hur ser förbundet på detta?
– Från Svenska Jägareförbundets perspektiv bör HFD inte pröva förra årets jakt, eftersom man då kan få en prejudicerande dom på ett system som inte längre finns kvar. All fakta baseras därtill inte på de senaste uppgifterna om stammens storlek. Istället borde det nya systemet med den mest aktuella informationen prövas, säger Björn Sprängare.
Du syftar på den förändring som trätt i kraft kring vilka domstolar som ska avgöra denna typ av mål.  Nu finns det en utpekad förvaltningsrätt (Luleå) och en kammarrätt (Sundsvall) som ska avgöra om besluten följer lagstiftningen. Varför är det bättre?
– I dagsläget är det endast naturvårdsorganisationer och Länsstyrelsen i Karlstad som får inkomma med fakta och begäranden till Högsta förvaltningsdomstolen. Naturvårdsorganisationerna har bland annat tagit fram ny information som inte fanns tillgänglig förra året. Men det får inte jägarsidan göra. Vi har naturligtvis gått in med en begäran om att få vara en part i processen, vilket vi borde ha blivit med automatik eftersom vi var en part i Kammarrättsprocessen.
Vad kan ett domslut få för effekter?
– Vi bedömer det som troligt att HFD avgör målet innan jul. En negativ dom kan sätta stopp för såväl vinterns som framtida vargjakter. Vi behöver visserligen en prejudicerande dom kring vargjakten, men då ska den baseras på aktuell lagstiftning och uppgifter, samt tillåta alla intressenter att delta i processen.  
Men finns det inte ett sätt som skulle kunna leda till att domstolsprövningen avbryts. Om Länsstyrelsen i Värmland återkallar sin överklagan finns det inte längre någon fråga att avgöra för Högsta Förvaltningsdomstolen?
– Det är inget jag kan uttala mig om. Länsstyrelsen i Värmland äger den frågan, säger Björn Sprängare

Tillbaka till överblick