Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto: Madeleine Lewander

Kammarrätten godkände vargjakten

Kammarrätten i Sundsvall säger nej till alla överklaganden och därmed ja till den begränsade licensjakten på 24 vargar som ska genomföras i början av 2017. – Det är en bra att vi äntligen verkar ha fått ett system som fungerar. Därför är detta en bra dom. Den leder oss i rätt riktning – mot förvaltning, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Svenska Jägareförbundets rovdjursråd.

2016-12-23

Alla försök till att förvalta vargstammen omgärdas av överklagningar i domstolar. Kanske kommer processen att bli enklare och snabbare efter att Kammarrätten i Sundsvall avgjort målet om vinterns vargjakt.
– Vi har en ny rättsordning, där domstolar med kunskap ska avgöra målen. Innebörden verkar bli den att vargjakten kan genomföras i vinter. Det är bra, tydligt och helt i enlighet med gällande riksdagsbeslut.
– Dock ska man komma ihåg att årets vargjakt är väldigt begränsad. Den omfattar totalt 24 vargar.  Sex i Värmland. Sex som delas mellan Värmland och Örebro län. Sex i Dalarna och sex i Gävleborgs län. Detta är alldeles för få för att begränsa vargstammens storlek, vilket är en intention i gällande riksdagsbeslut. Men det är i alla fall en början.
Om Kammarrättsdomen blir vägledande för hur länsstyrelserna och Förvaltningsrätten i Luleå ska fatta beslut om vargjakt anser han Sverige har tagit viktiga steg mot en fungerande vargjakt.
– Det är obegripligt hur en så här självklar fråga har tagit så lång tid. Jag hoppas att vi nu får igång en jakt i vinter och att detta är första stegen på väg mot en normaliserad jakt på varg.
Inom kort kommer Högsta Förvaltningsdomstolen avgöra ett mål om förra årets vargjakt, som kommer att bli prejudicerande. Detta gör det svårt att överblicka vilka effekter Kammarrättens dom kommer att få på längre sikt.
– Ett klokt avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen kan kanske vara det som sätter punkt för många års arbete, ovisshet och frustration kring vargförvaltningen. Men en dålig dom kan kasta oss tillbaka till ruta ett. Därför är detta avgörande oerhört betydelsefullt, säger Torbjörn Lövbom.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick