Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

- Vi kräver en beståndsreglerande jakt för att förvalta stammen, säger förbundsordförande Björn Sprängare. Foto: Madeleine Lewander

Förbundsordföranden: "Ingen jägare vill ha varg på sina marker"

Förbundsordförande Björn Sprängare förklarar i en skrivelse förbundets inställning till varg.
- På medlemsmöten i förbundet brukar jag ställa frågan ”Är det någon jägare som vill ha varg på sina marker?”. Hittills har ingen svarat ja. Då vi samtidigt konstaterar att Sveriges riksdag med stor majoritet har fattat beslut om att vi ska ha frilevande varg i landet får vi onekligen ett problem.

2017-01-05

"Vi vill reducera vargstammen så att en meningsfull jakt ska kunna bedrivas i hela landet."

"Några jägare måste acceptera att ha varg på marken om vi ska följa vad riksdagen beslutat. Detta problem har vi hanterat på följande sätt:

- Vi har valt att acceptera beslutet om att frilevande varg ska finnas i landet.
- Vi kan acceptera att antalet inte överstiger 150 individer och att koncentrationen minskas i ”varglänen”.
- Vi kräver en beståndsreglerande jakt för att förvalta stammen.
- Vi kräver en socioekonomisk analys av kostnaderna som drabbar samhälle, företag och enskilda på grund av den nuvarande vargstammens storlek.

Genom den prejudicerande domen i Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, är vår bedömning att vi har uppnått att beståndsreglerande jakt kommer att genomföras från och med nu, vilket får betraktas som ett genombrott i denna långa och infekterade beslutsprocess.
Uttalandet från fjolårets stämma är en tydlig markering av den inställning förbundet har i frågan. Det innebär däremot ingen ändring av det stämmobeslut från 2008 som sammanfattas i ovanstående fyra punkter.
Det är fortfarande en lång väg att gå för att uppnå vårt mål om högst 150 individer.
När vi nu äntligen nått framgången att få till stånd en aktiv förvaltning av vargstammen är det inte tillfälle att ändra på den inriktning som förbundet drivit och som skapat stor trovärdighet hos de beslutande instanserna och bidragit till det beslut som HFD tagit.

I det interna arbetet med vargproblematiken råder en fullständig samsyn mellan förtroendevalda och tjänstemän. Vi använder olika uttryck och nyanser i våra uttalanden, men av det som sagts råder det ingen tvekan om var förbundet står.
Vi vill reducera vargstammen så att en meningsfull jakt ska kunna bedrivas i hela landet."

Björn Sprängare
Ordförande Svenska Jägareförbundet

Läs mer om vad Svenska Jägareförbundet tycker i vargfrågan!

 

Tillbaka till överblick