Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Filmerna visar instruktion i både hagel- och kulskytte.

Nya instruktionsfilmer i skytte

Nu har Svenska Jägareförbundet tagit fram ett antal instruktionsfilmer om kul- och hagelskytte som riktar sig till skytteinstruktörer. Men även den intresserade skytten kan hämta goda kunskaper från filmerna.

2017-03-27

Filmerna riktar sig till utbildade klubb- eller länsskytteinstruktörer och ger en repetition i jaktskyttets olika delar.

Gå vidare till filmsidan!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick