Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Nu ska Vapendirektivet implementeras i svensk lagstiftning. Foto Madeleine Lewander

Sakkunskap behövs i vapenutredningen

Efter att EU-parlamentet klubbat igenom Vapendirektivet måste detta implementeras i svensk lagstiftning. Nu har regeringen utsett hovrättsrådet Kazimir Åberg till utredare. – Det är oerhört viktigt och bra att regeringen slagit fast att utredaren ska involvera jägar- och skytterörelsen i detta arbete. Det behövs nämligen praktisk sakkunskap, säger Torbjörn Larsson, 1:e vice ordförande i Svenska Jägareförbundet.

2017-04-13

 
Nu har regeringen offentliggjort att man tillsätter en utredare som ska föreslå om och i så fall vilka ändringar som måste genomföras för att implementera Vapendirektivet i svensk lagstiftning. Utredaren ska bara föreslå ändringar om de verkligen är tvingande.
Men han ska även utreda om man kan underlätta lagstiftningen inom angränsande områden.
– Vi har begärt ett antal regelförändringar. Bland annat för instickspipor, ljuddämpare och att vapenhandlare ska kunna sköta enklare licensärenden med mera. Nästan allt vi begärt är med. Det är verkligen glädjande att inrikesminister Anders Ygeman lyssnat och tagit till sig av våra synpunkter, säger Torbjörn Larsson.
Ett annat krav från förbundet har varit att minska vapenadministrationen och förkorta handläggningstiderna för licenserna. Även denna del ska utredaren arbeta med.
– Så här långt ser det väldigt positivt ut. Dock är det så att det behövs praktisk sakkunskap i utredningen, det räcker inte med kunskaper om vapenjuridik. Inrikesminister Anders Ygeman har slagit fast att utredaren ska nyttja såväl Jägareförbundet som skytterörelsen i arbetet. Detta är både viktigt och bra. Vi hoppas att Kazimir Åberg verkligen nyttjar den kompetens som finns tillgänglig, säger Torbjörn Larsson.

Endast små förändringar
Torbjörn Larsson menar vidare att den svenska lagstiftningen inte behöver några större förändringar.
– Nej. I direktivet finns det möjligheter för varje enskilt land att göra anpassningar. Och vi anser att Sveriges befintliga lagar lever upp till ambitionerna som EU satt upp.
Därför finns det all anledning att jägare och skytterörelse aktivt bevakar så att regeringen och myndigheter inte övertolkar ambitionerna i direktivet.
– Det är just därför skytterörelsens och jägarnas kunskap om hur lagarna kommer att användas praktisk som behövs när direktivet ska implementeras. Annars blir inte detta bra.
– Vi kommer att göra allt vad vi kan för att lagstiftningen inte ska bli byråkratisk eller försvåra för jakt och skytte, säger Torbjörn Larsson.

Tillbaka till överblick