Etisk jakt med hund - jägarnas ansvar - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Etisk jakt med hund - jägarnas ansvar

Varför får vi jaga? Jo, för att samhället tillåter oss att göra det. Motprestationen från oss jägare ligger i att utföra jakten på ett bra sätt och hålla en hög jaktetik.

2017-09-29

Ansvaret för att vi håller en hög etik ligger på alla jägare.
För att uppmuntra till diskussion och tankar kring etik vid jakt med hund har Svenska Jägareförbundet gjort fyra filmer, som kommer att publiceras under hösten.
I den första berättar riksjaktsvårdskonsulent Daniel Ligné varför en hög jaktetik är något som alla jägare måste beakta. 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick