Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Jägareförbundets handlingsplan för vildsvin fokuserar på tre målområden; samverkan, jakt och foder. Foto: Mostphotos

Ny plan ska underlätta förvaltningen av vildsvin

Nu lanserar Jägareförbundet en ny handlingsplan för vildsvin. Planen ger rekommendationer om förvaltningen inom tre målområden; samverkan, jakt och foder.

Jägareförbundet ställer etiken högt i handlingsplanen. Vildsvin ska självklart förvaltas med samma höga etiska värderingar som övrigt vilt. Foto: Mostphotos

2017-09-27

- Det här kommer att hjälpa jägarna att i samverkan med markägarna lyckas med förvaltningen framöver, säger Alpo Syväjärvi, regionchef Mitt, som varit med och arbetat fram innehållet.
- Handlingsplanen är förbundets viktigaste styrdokument för förvaltningen av vildsvin.
Tre viktiga målområden lyfts fram; samverkan, jakt och foder, säger Alpo.
- Det är tre områden som är avgörande för resultatet i skötseln av vildsvinsstammarna i Sverige. Arbetar man efter innehållet kommer man att ha en bra grund och ett gott stöd för arbetet med den lokala omsorgen av vildsvinsstammarna, vilket också är syftet med handlingsplanen.

Planen vänder sig i första hand till jägarkåren, markägare, övriga brukare, samt representanter i landets viltförvaltningsdelegationer men även den breda allmänheten och våra folkvalda politiker kan ha nytta av innehållet.
- Vi hoppas också att denna plan ska hjälpa till i områden med nyetablerade stammar eftersom planen bygger på erfarenheter som vuxit fram i län där vildsvinen förvaltats under en längre tid och på aktuell forskning.
- Vi ställer etiken högt i dokumentet. Vildsvin ska självklart förvaltas med samma höga etiska värderingar som övrigt vilt, det tror jag alla jägare är överens om. Men den höga förökningstakten och vildsvinens förkärlek för jordbruksprodukter innebär utmaningar i förvaltningen. Allt detta har vi tagit hänsyn till vid utformningen av handlingsplanen.
- Svenska Jägareförbundet tar också ställning i några viktiga frågor rörande utfodring där vi avråder från användning av sockerbetor. Vi anser att det foder som används ska vara väl sammansatt och anpassat för viltet. Fodrets kvalitet ska vara hög och utfodringsplatsen ska hållas städad och hygienisk.
 Vi anser också att utfodring i stödjande syfte inte ska förekomma under vegetationsperioden, påpekar Alpo Syväjärvi.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick