Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Ett av flera effektiva hjälpmedel för att minska eller förebygga skador under växtsäsongen är att använda styrande utfodring. Foto: Mostphotos

Handlingsplan vildsvin - här finns verktyg för samverkan

Samverkan är ett av målområdena i Jägareförbundets nya handlingsplan för vildsvin. Planen föreslår flera aktiviteter kring samverkan, exempelvis eftersök, åteljakt samt avledande åtgärder.

En inriktning som borgar för en god förvaltning och minskad problematik är att verka för att jordbrukaren åtar sig att vara observant på om skador uppstår och i så fall snarast meddela detta till jägarna. Foto: Mostphotos

2017-10-13

Ett av flera effektiva hjälpmedel för att minska eller förebygga skador under växtsäsongen är att använda styrande utfodring. Ett alternativ är att anlägga avledande viltåkrar med samma, eller mer attraktiva, grödor än på produktionsåkrarna. Under växtsäsongen förläggs sedan allt jakttryck och störning till produktionsfälten.

- Handlingsplanen är förbundets viktigaste styrdokument för förvaltningen av vildsvin. Målområde samverkan lyfter fram betydelsen av en väl fungerande lokal samverkan mellan jägare, jordbrukare och andra intressenter, säger Alpo Syväjärvi, regionchef Mitt, som varit med och arbetat fram innehållet.

- Här har jaktvårdskretsarna en viktig uppgift. Till stöd för dessa finns Jägareförbundets jaktvårdskonsulenter och förtroendevalda.

Markägaren tilldelas ett stort ansvar.
- Om markägaren arrenderar ut både jakten och jordbruket så är markägarens roll att balansera dessa intressen, se till att kommunikationen mellan jordbruksarrendator och jakträttsinnehavare fungerar, samt att båda parter känner att de får gehör för sina respektive roller.
Alla bör göra det de kan för att stödja varandras verksamheter.

Förbundet anser bland annat att en inriktning som borgar för en god förvaltning och minskad problematik är att verka för att jordbrukaren åtar sig att vara observant på om skador uppstår och i så fall snarast meddela detta till jägarna.
Jägarna bör i sin tur hjälpa till genom att jakt bedrivs i skadekänsliga marker.

- Innehållet i planen kommer att hjälpa jägarna att i samverkan med markägarna lyckas med förvaltningen framöver, säger Alpo Syväjärvi.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick