Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Parlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt ändra skyddsstatusen på arter som uppnått gynnsam bevarandestatus - vargen nämns specifikt. Foto: Madeleine Lewander

Europaparlamentet röstar för mer flexibel rovdjursförvaltning

På onsdagen röstade Europaparlamentet med mycket stor majoritet (612 mot 33) i Strasbourg igenom en resolution som lägger fast parlamentets syn på vad som behövs för en bättre implementering av EU:s naturvårdslagstiftning de kommande åren.

2017-11-15

En av de viktigaste punkterna är att parlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt ändra skyddsstatusen på arter som uppnått gynnsam bevarandestatus - vargen nämns specifikt.

- Det är mycket positivt att Europaparlamentets ledamöter nu tagit bladet från munnen och påpekar det självklara i att EU:s naturvårdslagstiftning inte kan fortsätta rödlista arter som uppnått gynnsam bevarandestatus, såsom den svenska vargen.
Naturligtvis borde vargen istället vara föremål för en normal förvaltning, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson.

- De senaste månaderna har Svenska Jägareförbundet, tillsammans med Nordisk Jägarsamverkan och den Europeiska Jägarfederationen (FACE), haft flera konstruktiva samtal med politiker i Bryssel för att få en större förståelse för behovet av en mer flexibel implementering av EU:s naturvårdslagstiftning.
Det måste tas bättre hänsyn till nationella och lokala omständigheter. Vilket inte, som förbundet konstaterat tidigare, gjorts vid årets beslut om licensjakt på varg i Sverige, säger Larsson
- Vi välkomnar därför att Europaparlamentet lyssnat till våra synpunkter och att tonläget i diskussionen nu har skiftat mot mer adaptiv, hållbar förvaltning.

Europaparlamentet understryker i onsdagens antagna text att ”samexistensen mellan människor och stora rovdjur, särskilt vargar, i vissa regioner kan få negativa effekter på ekosystemens och de befolkade landsbygdsområdenas hållbara utveckling, särskilt vad gäller traditionellt jordbruk och hållbar turism, och på annan socioekonomisk verksamhet”. Parlamentet riktar sig därför direkt till kommissionen och medlemsstaterna med en uppmaning att ”vidta konkreta åtgärder för att ta itu med dessa frågor, så att inte den hållbara utvecklingen i landsbygdsområden äventyras”.

- Det är nu upp till den svenska regeringen och övriga myndigheter att förvalta denna möjlighet väl, säger Larsson
- Vi har redan ett riksdagsbeslut om att sänka koncentrationerna av varg där de är som tätast. Genomförandet av det beslutet måste säkerställas, som ett första steg. Ett andra steg är att den svenska regeringen snarast möjligt begär att kommissionen lägger ett förslag om att ändra den svenska vargens skyddsstatus under EU:s art- och habitatdirektiv, eftersom arten uppnått gynnsam bevarandestatus. Precis i enlighet med den tydliga uppmaning som Europaparlamentet idag givit kommissionen och medlemsstaterna, sammanfattar Torbjörn Larsson.

Tillbaka till överblick