Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Bättre förutsättningar att minska vargkoncentrationer

Under en längre tid har Svenska Jägareförbundet verkat för att reglerna runt länsvisa miniminivåer ska ändras. Förbundet har menat att systemet skapar inlåsningseffekter till dagens förhållanden i vargförvaltningen. Arbetet verkar ha gett resultat.

Bo Sköld.

2017-12-10

Nuvarande system går förenklat ut på att varje län ska fastställa en miniminivå för vargstammen. Detta har gjort det nästan omöjligt för länsstyrelserna – som beslutar om licensjakt på varg – att verkligen kunna göra något åt de påtagliga förtätningar som finns i vargstammen.
Senast i september gick Svenska Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld ut påpekade att systemet låser fast vargförvaltningen och tätheterna. Förbundet ville istället ha en miniminivå för hela rovdjursförvaltningsområdet.
– Om regeringen beslutar om ändringar i förordningen, får länsstyrelserna bättre förutsättningar att påtagligt minska starka koncentrationer i vargstammen, sa han.
Och i veckan meddelande Naturvårdsverket att man efter en remissrunda föreslår exakt det som förbundet ville ha.
– Från Svenska Jägareförbundets sida är vi nöjda med att verket insett att dagens system gör det väldigt svårt att komma till rätta med de tätheter av varg som finns i vissa län. Nu hoppas vi att regeringen vidtar åtgärder och löser problemet, säger Bo Sköld.

Läs Naturvårdsverkets pressmeddelande.

Tillbaka till överblick