Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson (t v) valdes på onsdagen till ordförande för den Europeiska jägarorganisationen FACE. Här tillsammans med Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld. Foto: Privat

Torbjörn Larsson ordförande för Europas jägare

Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson valdes idag till ordförande för den Europeiska jägarorganisationen FACE (Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU). Beslutet fattades i Bryssel under FACE möte med sina medlemsländers nationella jaktorganisationer.

2018-09-05

Torbjörn Larssons långa erfarenhet av internationellt arbete för Svenska Jägareförbundet har gjort honom till ett mycket lämpligt val. Det senaste året har Larsson dessutom varit ordförande för Nordisk Jägarsamverkan, NJS.
– Det är med stor ödmjukhet och stolthet jag tar på mig detta uppdrag. FACE, behöver utvecklas och ta ännu större plats. Jag har många tankar om hur detta ska ske. För när vi enar de europeiska jägarorganisationerna och går åt samma håll blir vi riktigt starka i Bryssel, säger Torbjörn Larsson.

För Svenska Jägareförbundet och våra medlemmar är detta en stor framgång. Det svenska och nordiska perspektivet på jakt och viltvård får nu en tung position och en tydlig röst nere på kontinenten. Valet av Larsson är också ett kvitto på att omvärlden ser den kompentens och kunskap som Svenska Jägareförbundet står för.
– För mig är det självklart att viltförvaltningsbeslut ska fattas så nära de människor som berörs som möjligt. Och jag är övertygad om att Svenska Jägareförbundets position kommer stärkas av att vi nu också ska leda de europeiska jägarna, säger Torbjörn Larsson.
EU och dess institutioner har ofta en betydande inverkan på jakt och viltvård i medlemsstaterna. Det svenska perspektivet med rovdjursproblematiken, skarvarna, sälarna och vapenfrågorna är några exempel där medlemmarna i Svenska Jägareförbundet nu kan vara säkra på att förbundets – och Nordens – ståndpunkter kommer att höras tydligare.
– Våra medlemmar får nu en starkare röst i maktens centrum. Detta ger mervärde till medlemskapet och gör att vi på ett ännu tydligare sätt säkerställer att de frågor som medlemmarna vill att vi driver faktiskt hörs ända ner i Bryssel, säger generalsekreterare Bo Sköld.

Ett välfungerande FACE har stora möjligheter att bilda opinion, påverka processer och driva frågor gentemot EU. Jakten i Sverige är välskött och välfungerande, men det finns frågor som idag bara kan lösas på den europeiska nivån.
– Samverkan med andra aktörer är och kommer att vara viktigt, liksom ökad transparens och ett långsiktigt arbete med att stärka jägarnas position i såväl Sverige som Europa, säger Torbjörn Larsson.

Tillbaka till överblick