Våtmarksfonden inbjuder till våtmarkskonferens - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Våtmarksfonden har under drygt 20 års tid engagerat sig för att restaurera och skapa goda våtmarksmiljöer över hela landet. Fondens verksamhet har lett till att c:a 650 våtmarker om sammanlagt c:a 7 000 ha har kunnat återskapas. Foto: Niklas Liljebäck

Våtmarksfonden inbjuder till våtmarkskonferens

Alla goda krafter för fler våtmarker. Det är temat för årets våtmarkskonferens som arrangeras på Aspenäs herrgård i Lerum i Västra Götaland 8 – 9 maj 2019.

2019-03-07

Vilka hinder som finns på vägen och hur man tillsammans kan ta sig förbi dem, är en viktig fråga som kommer att lyftas under konferensen.

Målsättningen med konferensen är att den ska bli en plattform för diskussioner och genomgång av förutsättningar, problem och möjligheter så att våtmarksarbetet blir så effektivt som möjligt. Vilka förenklingar i regelverket skulle underlätta våtmarksarbetet? Hur ser finansieringsmöjligheterna ut? Vad gäller beträffande samhällets intentioner för fler våtmarker?

Målgruppen för konferensen är anställda hos kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter och företag. Även ideella organisationer, konsulter, forskare och privatpersoner med intresse för våtmarksarbetet.

Vid konferensen kommer samtliga berörda myndigheter och ett flertal organisationer att medverka. Konferensen är öppen för alla med intresse och engagemang för återskapandet av våtmarker.

Anmälan
Anmälan via e-mail på info@vatmarksfonden.se senast den 8 mars (OBS! Datumet).

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick