Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Ta det säkra före det osäkra efter skyttet och kontrollera bakom kulfånget att ingen brand uppstått på grund av gnistbildning. Foto: Madeleine Lewander

Skytte i torra tider

I denna varma och torra vår har frågan om att skytte kan orsaka brand kommit upp. Efter kontakt med sakkunniga ger Jägareförbundet ut följande rekommendationer.

2019-04-24

Det som ska undvikas är övnings- och tävlingsskytte med kulvapen i terräng. Där finns vegetation i kulfånget som oftast består av en naturlig kulle, där det finns sten med risk för gnistbildning. På skjutbanan ska kulfånget vara vegetationsfritt enligt besiktningen som polisen gör, enligt säkerhetsföreskriften Säk B. Kulfånget ska dessutom bestå av material i storleken 0,2–8 millimeter och där är det i princip ingen risk för gnistbildning. Kulorna blir också kvar i kulfånget då detta är mjukt.
På skjutbanor där det skjuts helmantlade kulor finns det ett utökat riskområde på 150 meter bakom kulfånget. Detta beror på att om en kula träffar en tidigare kula som ligger i kulfånget kan den flyga iväg. Då kan det finnas risk att gnistbildning uppstår. Vi vet inte att detta har orsakat brand någon gång men vi har heller aldrig haft så här torrt i markerna.


Kontroll bakom kulfång

För att vara på den säkra sidan rekommenderas att det 30 minuter efter avslutad skjutning görs en koll bakom kulfånget så att ingen brand finns där.
De skjutbanor som har sågspån ovanpå kulfånget bör vara mycket observanta om man skjuter i dessa torra marker.
I övrigt ska vi tänka på att vara uppmärksamma där vi har metall mot metall på skjutbanan, till exempel vagnen som älgen går på, vid jaktstigen där plåtfiguren går på metallskena eller vajer. Även här kan det vara klokt att efter avslutad skjutning göra en kontroll av terrängen så att det inte pyr någonstans.


Brandutrustning

Det kan vara bra att skjutbanan också ser över sin brandutrustning att den finns och fungerar.
Vid osäkerhet kontakta den lokala räddningstjänsten.
Det är klubben som är ansvarig för verksamheten tillsammans med de skyttar som skjuter på skjutbanan. Tänk till och använd det sunda förnuftet när skytte bedrivs.


Risk vid jakten

Även om vi inte hört talas om att det börjat brinna efter skott vid jakt, kan det vara bra att vara observant. Vid denna tid på året jagas det inte så mycket, men det är en del jakt främst efter vildsvin. Det kan vara bra att en stund efter ett skott se efter att det inte uppstått gnistbildning och börjat brinna.
 
Lars Björk

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick