Polisen tolkar lagen – om skjutbanorna – fel - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Svenska Jägareförbundet menar att Polismyndigheten tolkar reglerna runt skjutbanor på fel sätt. Foto Madeleine Lewander

Polisen tolkar lagen – om skjutbanorna – fel

Polismyndigheten håller på att se över reglerna för skjutbanorna runt om i landet.
– Men de tolkar lagen fel. Det finns inga tillfälliga skjutbanor. I lagen anges bara ”särskild inrättad bana” och med det menas permanenta anläggningar, säger Ola Wälimaa som är förbundsjurist

2019-05-14

När Polismyndigheten ser över föreskrifterna för skjutbanorna runt om i landet har myndigheten börjat använda ett begrepp som inte finns omnämnt i lagstiftningen – tillfällig skjutbana.
För att höja säkerheten runt skjutbanorna vill Polisen att jaktstigar, fältskjutningar med mera ska ses som tillfälliga skjutbanor som ska avgiftsbeläggas och kontrolleras.
I en intervju, menar polisens handläggare, att de bara följer lagen. Jag vill hävda att de tolkar lagen fel. Redan genom att använda sig av begreppet ”tillfälliga skjutbanor” istället för ”skjutbana” som lagen reglerar så visar det ju på att detta ligger utanför deras befogenhet och då kan myndigheten inte föreskriva kontroller av detta, säger Ola Wälimaa
Han förklarar att med skjutbanor så avses permanenta anläggningar och så har såväl ordningslagen som miljölagstiftningen tolkats i decennier.
– Vi vill inte ha onödiga, dyra och administrativa rutiner för skyttet i Sverige. Polisens strul med vapenlicenserna visar att de inte prioriterar vapenfrågorna och då ska de inte föreslå kontroller som de inte i ett senare skede klarar av att utföra. Skyttet är en omtyckt och stor ideell verksamhet i Sverige. Skyttet behöver smidigare regler – inte mer pålagor.
– Vi har redan ett etablerat säkerhetsregelverk om vad som gäller för allt skytte även kuljaktstigar och fältskytte som bedrivs utanför skjutbanor. Nu ses detta dessutom över och förbättras.
Under möten med Polismyndigheten har bland annat Svenska Jägareförbundet och Svenska Pistolskytteförbundet därför framfört att organisationerna är villiga att jobba med säkerhetsfrågorna på frivillig väg genom att använda de ideella besiktningsmän som polisen tänker använda sig av när skjutbanor ska besiktas enligt de nya reglerna.
– Då kan vi höja säkerheten på frivillig väg utan onödig administration som kostar både samhället och skytteorganisationerna tid och pengar. Det är bättre att försöka hitta lösningar inom befintlig lagstiftning än att utvidga lagstiftningen med begrepp som inte finns, säger Ola Wälimaa.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick