Viktigt att jaktsabotörer döms - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto: Mostphotos

Viktigt att jaktsabotörer döms

Sabotage, förstörelse och allvarliga hot mot människor, intressen och affärsverksamhet är en kriminell verksamhet som behöver tas på allvar och beivras av samhället. Under sommaren har det bland annat skett omfattande sabotage mot jakttorn vilket kan få allvarliga konsekvenser för både människa och vilt. Politiskt har man pekat ut denna typ av brott som viktiga och det verkar också som polis med rättsväsende börjar agera därefter.
– Fällande domar ger bra signaleffekt att samhället inte accepterar denna typ av brottslighet, säger ordförande Torbjörn Larsson.

2019-08-07

Lantbrukarnas Riksförbund, minknäringen och Svenska Jägareförbundet är tre av många organisationer som arbetat för att hot och sabotage mot jakt och djurhållning måste skärpas, utredas och att förövarna döms.
– De sabotage och hot som förkommer är ofta organiserade och riktigt otäcka. Att laglydiga människor utsätts för denna typ av brott är fullständigt oacceptabelt. Därför är det bra att polisen numera verkar prioritera brotten.
Under sommaren har bland ett fall med sabotage mot ett stort antal jakttorn uppmärksammats sedan en person har häktats för brottet.
– Svenska Jägareförbundet har jobbat med frågan i flera år, där tyvärr många i organisationen har drabbats av både hot och sabotage. På nationell nivå har vi återkommande förklarat allvaret och effekterna av denna brottslighet för politiker samt myndigheter. I organisationen är man medveten om hot och sabotage och agerar därefter. Under sommaren har flera av våra förtroendevalda kommenterat sabotagen mot jakttorn i media på ett tydligt sätt, säger Torbjörn Larsson.
Han hoppas att polisens insatser leder till färre liknande brott och uppmanar jägarna att anmäla sabotage och hot till polisen.
– De som ytterst sysslar med dessa brott är inte så många. Så det är ingen omöjlighet för polisen att komma till rätta med den kriminella verksamheten.
– Sedan finns det tyvärr en blåögdhet kring denna typ av brott och extremism. Att de som utför dessa brott står på djurens sida, det vill säga något positivt. Men när personerna hotar att döda människor, förstör material och affärsverksamheter finns det inget trevligt kvar. Det enda som återstår är en brottslighet som vi inte ska ha i Sverige, säger Torbjörn Larsson.
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick