Mer jakt till medlemmarna i fokus för jakttidsförslaget - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Mer jakttillfällen utan att ge avkall på jaktetik och biologi har varit målet för Svenska Jägareförbundet. Foto Mostphotos.

Mer jakt till medlemmarna i fokus för jakttidsförslaget

När Svenska Jägareförbundet i söndags lämnade in sitt remissvar till jakttidsberedningens första del bottnar det i vad medlemmarna vill. – Vi har verkat för så långa jakttider som möjligt, utan göra avkall på etik eller biologiska fakta. De svenska jägarna har visat att de klarar av att verka med frihet under ansvar, säger ordförande Torbjörn Larsson.

2020-02-18


När Naturvårdsverket drog igång översynen av jakttiderna var det ett stort arbete som innefattade väldigt många olika organisationer. Myndighetens roll var att väga samman alla de olika intressena och därtill arbeta för att vi ska få så likartade jakttider som det går över landet. Detta omfattar både enskilda arter som artgrupper, exempelvis hjortvilt och simänder. Inriktningen på översynen av jakttiderna var att skapa tydliga principer som gäller hela artgrupper, vilket förbundet tycker är bra.
– Vi ska inte ha A- eller B-lag i naturen, säger Torbjörn Larsson.


För Svenska Jägareförbundet startade sedan jakttidsarbetet med att lyssna in önskemål från länsföreningar, jaktvårdskretsar och medlemmar.
– Tanken är att Naturvårdsverket ska se över jakttiderna var sjätte år. Det innebär att man kommer arbeta mer aktivt med jakttider än vad man gjort tidigare. Detta hänger samman med rapporteringen till EU om statusen på viltarterna i landet, som också sker med samma intervall, säger riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné.


Att ena ett stort förbund med mängder av åsikter är ingen enkel uppgift. När det gäller jakttider är nog frågan svårare än vanligt.
– I en sådan här process är det omöjligt att göra alla nöjda. Sverige är ett avlångt land med helt skilda förutsättningar för viltet. Detta måste man självklart ta hänsyn till. Därtill har vi lite olika syn på jaktetik, klimat, organiseringen av jakten ser olika ut med mera, säger Daniel Ligné.
– Förbundets målsättning i jakttidsarbetet har hela tiden varit att ge medlemmarna mer tillfällen till jakt, utan att göra avkall på biologiska förutsättningar och jaktetik, säger Daniel Ligné riksjaktvårdskonsulent.
Men alla medlemmarna tycker inte lika. Ibland kan det finnas ganska stora skillnader mellan två län.


– Så är det. Men när vi summerat ihop allting var det främst tre frågor där det fanns tydliga skiljelinjer och logiken inte hängde helt ihop. Förbundsstyrelsen vägde de olika alternativen – och stämde av frågan med alla länsordförandena vid ordförandekonferensen – innan styrelsen slutligen ingav remissvaret, säger Torbjörn Larsson.
Han berättar att förbundsstyrelsen varit mycket medveten om att många jägare har starka känslor när det kommer till jakttider och viltets förutsättningar i naturen. Likaså att det kommer bli mycket åsikter och debatt kring förslagen, vilket han tycker är bra.


Torbjörn Larsson menar att förbundet eftersträvar frihet under ansvar för jägarna, men att det finns en del som hävdar att inte alla jägare klarar av det. Ett jägareförbund måste stå upp för jägarna och jakten, det skulle bli konstigt att utforma regler utifrån de få som missköter sig istället för alla som klarar av att ta ansvaret.
– I Sverige har vi troligen världens mest ansvarsfulla jägarkår, med en jaktetik som alla kan vara stolta över.
– I slutänden var det ganska svåra avgöranden, men vil höll oss till att ge medlemmarna mer jakt utan att göra avkall på etik och fakta, säger Torbjörn Larsson.


Till sommaren kommer Naturvårdsverket att väga samman alla remissvar och lägga ett förslag till regeringen. Det är ännu osäkert om regeringen – som är den som fattar beslut om jakttiderna – kommer att omarbeta förslaget eller skicka det på remiss.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick