Vargen i centrum för riksdagsdebatt - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Vargförvaltningen fungerar inte, menar Svenska Jägareförbundet. Nu deltar förbundet i en riksdagsdebatt för att belysa bristerna som finns. Foto Magnus Rydholm

Vargen i centrum för riksdagsdebatt

Att vargförvaltningen inte fungerar är nog de flesta jägarna överens om. För att få igång diskussioner och föreslå lösningar är Svenska Jägareförbundet medarrangör till Kristdemokraternas vargseminarium i riksdagens andrakammare.

Torbjörn Larsson

2020-02-11

Den 12 februari klockan 13.00 tar vargen plats i riksdagens andrakammare. 

Kristdemokraterna arrangerar då diskussioner och politikerdebatt om vargförvaltningen.

– Våra medlemmar är missnöjda över att gällande riksdagsbeslut kring vargförvaltningen inte efterlevs. Det saknas helt enkelt en fungerande vargförvaltning. Därför försöker vi vara med och påverka, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson.

Förbundet är missnöjt med dagens situation där vargstammen är för stor, för koncentrerad till några få län samt att skyddsjakt på problemdjur är allt för svårt att få.

– Därför är det viktigt att vi deltar i sådana här seminarium och beskriver verkligheten utifrån både känslor och fakta.

Han hoppas att politikerna får en bättre förståelse vad jägare och många landsbygdsbor anser om vargen och inställda licensjakter.

– Detta är ett av många olika sätt som vi nyttjar för att öka förståelsen om att vargförvaltningen behöver en injektion – en nystart. Såsom det är nu kan det inte fortsätta, säger Torbjörn Larsson.

 

Deltagare i paneldiskussion:

Torbjörn Larsson, ordförande, Svenska Jägareförbundet, Erica von Essen, fil dr, Sveriges lantbruksuniversitet, Marcus Öhman, chef viltförvaltningsenheten, Naturvårdsverket, Per Frännek, lantbrukare, Lantbrukarnas riksförbund, Maria Falkevik, vilthantläggare, Länsstyrelsen Värmland, Oscar Alarik, chefsjurist, Svenska Naturskyddsföreningen, Bo Sköld, moderator, Svenska Jägareförbundet.

Deltagare i politikerdebatten:

Kjell-Arne Ottosson (KD), John Widegren (M), Malin Larsson (S), Maria Gardfjell (MP).

Moderator:

Bo Sköld, Svenska Jägareförbundet.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick