Oetisk och onödig skyddsjakt på älg i Norrbotten - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Svenska Jägareförbundet är mycket kritiskt till att Naturvårdsverket tillåter skyddsjakt på älg i Norrbotten. Foto Hans Ring

Oetisk och onödig skyddsjakt på älg i Norrbotten

Naturvårdsverket ändrar Länsstyrelsen beslut och tillåter skyddsjakt på älg i Norrbotten. – Det här beslutet visar med tydlighet att Naturvårdsverket tycker att älgförvaltningen ska skötas nationellt. Därför är beslutet allvarligare än vad man kan tro, säger Mikael Samuelsson styrelseledamot i Svenska Jägareförbundet.

2020-03-20

Genom beslutet är inte Naturvårdsverket villigt bara att gå vid sidan av all anständig jaktetik, man gör en klar markering att skogsproduktion är viktigare än älgars nedärvda vandringsbeteende.
– Ibland måste man ställa sig frågan vilka signaler som svenska folkets skogsbolag – Sveaskog – och Naturvårdsverket vill sända? Är det att träd alltid är viktigare än allt annat i naturen, undrar Mikael Samuelsson.
Svenska Jägareförbundet tycker att beslutet är så felaktigt att det förtjänar all tänkbar kritik, bland annat eftersom vinterbetet på tall i älgförvaltningsområdet ligger på tre procent, vilket är den nivå som skogsbruket accepterar i resten av landet.
– Det enda som är bra med beslutet är att det på ett uppenbart sätt visar att nationell styrning av våra viltresurser förstör mer än det gör nytta och att man lär få lokala företrädare som är emot allt Naturvårdsverket vill.
– Vi behöver en lokal förvaltning, med bra dialog mellan markägare och jägare. I norra Sverige har en del markägare använt maktmedel istället för dialog. Detta skapar inte några bra förutsättningar för en bra älgförvaltning. Då får man i förlängningen istället denna avart av skyddsjaktsansökningar. Det som är ännu märkligare är att Naturvårdsverket i stort sett alltid beviljar skyddsjaktsansökningar på älg. Vad är det för objektiv myndighetsutövning, undrar Mikael Samulsson.
Svenska Jägareförbundet kommer att med alla medel protestera mot beslutet och framföra sin kritik till Sveaskogs ledning, samt önskemål om att jakten inte bör genomföras eftersom förhållandena i området gör all älgjakt oetisk.
– Precis denna typ av agerande skapar grogrund för bråk och protester. Och är det något älgförvaltningen inte behöver så är det sådant, säger Mikael Samuelsson

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick