"Ett litet, men viktigt steg framåt i vargfrågan" - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Miljö- och jordbruksutskottet i riksdagen vill att riksdagsbeslutet om vargarna från 2013 fullföljs.. Foto Mostphotos

"Ett litet, men viktigt steg framåt i vargfrågan"

En majoritet i riksdagens Miljö- och Jordbruksutskott tog i veckan beslut gällande vargförvaltningen. Bland annat sänder utskottet och riksdagen en tydlig signal till regering och ansvarig myndighet att genomföra det beslut riksdagen fattade 2013. Alltså en påtaglig sänkning av antalet vargar genom återkommande licensjakt för att bland annat minska koncentrationen av varg i de län som har högst täthet.

Torbjörn Larsson

2020-04-29

– Svenska Jägareförbundet ser positivt på utskottets ställningstagande. Kopplingen till beslutet 2013 är tydlig och bra. Riksdagens avgörande då var viktigt av flera skäl. Främst för att en mycket stor majoritet i riksdagen stod bakom det och dessutom för att det står för en rimlig förvaltningsprincip av vargstammen, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson. Att detta beslut fullföljs är i ett första steg helt avgörande om det ska finnas något förtroende och acceptans för förvaltningen.

– Det är också välkommet att utskottet väger in älgjakten som en faktor att ta hänsyn till när licensjakten ska beslutas, fortsätter Larsson.

– Svenska Jägareförbundet ser fram emot att riksdag och regering framöver tar ett rejält omtag i vargfrågan och agerar för att de tidigare fattade besluten ska verkställas och att vargstammen i ett första läge sänks till de av riksdagen angivna 170. Dagens icke-förvaltning av stammen är ett betydande problem i varglänen och påverkar både människor och näringar negativt. Skyddsjakts-instrumentet är knappt fungerande och skiljer sig på ett orimligt sätt mellan länen. Här finns ett viktigt jobb att göra för folkvalda och myndigheter nu, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson.

Sverige måste dessutom kraftfullt agera i EU för att flytta vargen från bilaga 4 till bilaga 5 i Art- och habitatdirektivet. Precis som utskottet konstaterade har vargen gynnsam bevarandestatus och ska därmed givetvis vara placerad i den förvaltningsbara kategorin.

Svenska Jägareförbundet anser att den svenska vargstammen ska vara så liten som möjligt, på sikt ska stammen vara maximalt 150 vargar.

– Nu ser vi fram emot ett tydligt beslut om licensjakt på varg kommande säsong. Den senaste inventeringen visar tydligt att det finns gott om utrymme att minska koncentrationerna och sänka numerären på vargstammen avslutar förbundsordförande Torbjörn Larsson.

Länk till riksdagens webb.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick