Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

- Svenska Jägareförbundet står för och har alltid stått för att sprida välgrundad och saklig information så det är klart att vi samverkar och bidrar gärna med att nå ut med information för minskad smittspridning, säger Bo Sköld. Foto: Mostphotos

Jägareförbundet vill hjälpa till att minska smittspridningen av covid-19

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ber nu Svenska Jägareförbundet om hjälp i sitt arbete att minska smittspridningen av covid-19.
- Det handlar framför allt om att förmedla korrekt information angående det allvarliga läge samhället nu befinner sig i på grund av covid-19, säger Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld.

2020-04-08

MSB har tidigare påtalat värdet av att ideella organisationer kan vara en del av krisberedskapen och det civila försvaret.
- Svenska Jägareförbundet står för och har alltid stått för att sprida välgrundad och saklig information så det är klart att vi samverkar och bidrar gärna med att nå ut med information för minskad smittspridning, säger Bo Sköld.
Med anledning av coronaviruset har MSB fått ett regeringsuppdrag att både skyndsamt och samordnat nå ut med information i hela samhället om hur alla tillsammans kan bromsa smittspridningen.
- För att lösa uppdraget på bästa sätt jobbar vi bland annat med att i samverkan med både myndigheter och organisationer i civilsamhället, sprida den information som Folkhälsomyndigheten tar fram riktad till allmänheten, skriver MSB i ett meddelande.

I länklistan nedan hittar du både mer information om regeringsuppdraget till MSB och aktuell information från bland annat Folkhälsomyndigheten.

 

Tillbaka till överblick