Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Jakten på gråsäl börjar den 20 april. Foto: Niklas Liljebäck

Licensjakt på gråsäl

Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt på gråsäl. Tidigare har endast skyddsjakt, omgärdad av en rad villkor, varit möjlig. Licensjakten är något som Jägareförbundet tillsammans med kustbor och skärgårdsfiskare jobbat för i många år och nu kom alltså beslutet.

2020-04-08

Jakten kommer att inledas 20 april och innebär en helt annan möjlighet än tidigare att förvalta gråsälen genom jakt. Fram till 31 januari får sammanlagt 2 000 gråsälar fällas och kvoten är gemensam för samtliga län med kust mot Östersjön.

Naturvårdsverket har också beviljat skyddsjakt på 900 knubbsälar och 400 vikare.

Tillbaka till överblick