Förbundet ställer om arbetet under pandemin - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Mitt i det kaos som präglar samhället har förbundet också försökt att utnyttja situationen för att utveckla förbundet. Foto: Madeleine Lewander

Förbundet ställer om arbetet under pandemin

Pandemin med Covid-19 påverkar i stort sett all verksamhet i Sverige.
– Vi försöker under rådande omständigheter hitta lösningar så att jakten påverkas så lite som möjligt, säger Åke Granström, vice generalsekreterare på Svenska Jägareförbundet.

2020-05-05

Svenska Jägareförbundet följer naturligtvis myndigheternas rekommendationer, men försöker samtidigt hitta lösningar för att viltförvaltningen och förbundets verksamhet ska påverkas så lite som möjligt.

– Jägareförbundet har drabbats på ett kännbart sätt. Personal har blivit sjuka, möten med myndigheter och organisationer har ställts in. Restaurangen på Öster Malma har tillfälligt stängts ner och vi vet inte när den kan öppna. Utbildningar, seminarier och mässor har ställts in, säger Åke Granström.

Men mitt i det kaos som präglar samhället har förbundet också försökt att utnyttja situationen för att utveckla förbundet.

– Eftersom huvuddelen av personalen arbetar hemifrån håller vi på med att utveckla förbundets digitala förmåga. Vi kommer att tidigarelägga internutbildningar kopplat till vår digitala utveckling, samt prioritera arbetsuppgifter som vi kan slutföra under pandemin.

Ett exempel på sådana uppgifter är att uppdatera vissa utbildningar – och även skapa nya.

– Eftersom många fysiska möten är inställda kan vi lägga mer tid på att se över kurser. I takt med att kunskapen ökar om viltarterna och det finns nya tekniska hjälpmedel skapas möjligheter att förbättra utbildningarna, både vad som avser innehåll och möjligheter att hålla dessa på distans, säger Åke Granström.

Det viktiga för Svenska Jägareförbundet har varit att ställa om och använda personalens kunskaper på bästa sätt och samtidigt genomföra medlemsmöten digitalt istället för fysiskt.

– Vi följer utvecklingen av pandemin och är beredda för att ställa om verksamheten när samhället öppnas igen. Fram till dess arbetar vi för att förbättra vår kunskap och förmåga. Man kan säga att vi försöker använda denna jobbiga och tragiska situation till det bästa möjliga för jakten och medlemmarna, säger Åke Granström.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick