Olyckligt att LRF avslutar samarbete - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Svenska Jägareförbundet kan aldrig ställa sig bakom påståenden om att vilt utgör ett ”hot” mot vare sig livsmedelsförsörjningen eller skogsnäringen, inte heller kan vi frångå den jaktetik som jägarkåren håller mycket högt. Foto: Mostohotos

Olyckligt att LRF avslutar samarbete

LRF avslutar samarbetet med Svenska Jägareförbundet om en handlingsplan för att minska viltskadorna.
- Beskedet den 26 maj är både olyckligt och något överraskande. Jag uppfattade att vi gjorde framsteg i arbetet, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson.

2020-05-27

- Vi har förståelse för att lantbruket känner sig pressade, men måste samtidigt poängtera att det redan idag av jägarkåren görs omfattande insatser för att minska skadorna vildsvinen orsakar. Vi jagar mer, vi fäller fler och vi har den senaste tiden fått allt fler möjligheter och hjälpmedel att jaga vildsvinen. Dessa förändringar måste ges tid att få genomslag i förvaltningen. Vi vet att vi under 2021 högst sannolikt får ett system som gör det möjligt för jägare att avyttra vildsvinskött på ett rimligt sätt. Det kommer också att påverka. Ett arbete vi för övrigt startade tillsammans, fortsätter Larsson.

Svenska Jägareförbundet kan aldrig ställa sig bakom påståenden om att vilt utgör ett ”hot” mot vare sig livsmedelsförsörjningen eller skogsnäringen, inte heller kan vi frångå den jaktetik som jägarkåren håller mycket högt. Exempelvis att fälla kultingförande vildsvinssuggor. Det finns utmaningar och diskussioner i flera frågor. Dessa hanteras bäst i en dialog mellan jägare, markägare och intressenter på olika nivåer i de system som finns. Såväl nationella som regionala och lokala. I dessa diskussioner finns givetvis olika ingångsvärden och mål, det är därför vi är olika organisationer.

- Vi uppskattar de samarbeten vi har och har haft med LRF och ser fram emot att inleda fler framöver. För ingen part klarar av de utmaningar som finns på egen hand. Vi måste samarbeta för att lyckas, även det är utmanande och innebär att man inte får det exakt som man vill, avslutar Torbjörn Larsson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick