Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Svenska Jägareförbundet och Bågjägareförbundet fortsätter sitt arbete för att få bågjakt godkänd i Sverige. Foto Anders Gejer

Nytt krav på införande av bågjakt

Svenska Jägareförbundet och Bågjägareförbundet framför i en skrivelse till Naturvårdsverket att bågjakt ska införas i Sverige.
– Bågjakt fungerar utmärkt i Danmark, Åland och Finland och vi kan inte se några skäl varför den inte skulle passa i Sverige, säger Björn Sundgren på Svenska Jägareförbundet.

Björn Sundgren.

2020-07-20

Den moderna bågjakten går inte att jämföra med hur pil och båge användes tidigare. Bågarna och pilarna är tillverkade för att ge hög precision och snabbt att fälla viltet. Effekten går att jämföra med den man får av ett vanligt jaktgevär.
– Naturvårdsverket har låtit Sveriges Lantbruksuniversitet utreda frågan. Det mesta i utredningen talar för jaktformen. Men det verkar som om myndigheten är osäker inför om allmänheten förstår och skulle acceptera jaktformen. I Finland och Danmark – där bågjakt är tillåten – finns inga sådana osäkerheter. Det har fungerat så bra att man nyligen utvidgade jakten till att omfatta även större vilt, säger Björn Sundgren.
Han menar att de krav som ska uppfyllas för att jaga med båge är svåra att uppfylla. Och att inget av förbunden skulle vilja införa en jaktform om etiken i jakten skulle äventyras.
– Kraven är större än för att jaga med båge än med skjutvapen. Det tycker vi är bra och kommer att leda till att det bara är verkligen intresserade och vältränade bågjägare som kommer ägna sig åt jaktformen.
Svenska Jägareförbundet och Bågjägareförbundet ser också att bågjakt har en viktig funktion att fylla i takt med att allt mer vilt söker sig in i tätorter.
– Bågjägaren måste komma nära viltet. Bågen är ett synnerligt effektivt vapen på korta håll. Den låter ingenting. Säkerhetsavstånden är mindre och den ger ingen miljöbelastning. Detta gör bågjakten och välutbildade specialister lämpliga för att lösa viltproblem i tätortsnära miljöer, säger Björn Sundgren.
Organisationerna vill nu att Naturvårdsverket fortsätter arbetet med att tillåta bågjakt.

Tillbaka till överblick