Nu är projektet Jämställd Viltförvaltning igång - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Digital kick-off för projektet Jämställd Viltförvaltning. Foto: Ulrika Karlsson-Arne

Nu är projektet Jämställd Viltförvaltning igång

En helt ny utbildning för Svenska Jägareförbundets medlemmar. Målet är att med ökad kunskap och jämställdhet kunna förbereda fler att nomineras till älgförvaltningsgrupper. Att andelen kvinnor i älgförvaltningsgrupperna ska representera andelen kvinnliga jägare i Svenska Jägareförbundet.

Projektgruppen, från vänster Anders Nilsson, Ulrika Karlsson-Arne, Jimmy Nyman, Josefina Höglin, Alpo Syväjärvi, Louise Gårdefalk och Filip Ånöstam. Foto: Ulrika Karlsson-Arne

2020-08-17

Under helgen hölls invigning och start av utbildningen Jämställd Viltförvaltning. Med anledning av Covid-19 hölls denna kick-off digitalt. Men på plats på Öster Malma fanns förbundsordförande Torbjörn Larsson samt Södermanlands landshövding Beatrice Ask som båda höll invigningstal. Även projektgruppen och regionchefen Alpo Syväjärvi var på plats för att berätta om utbildningen och det arbete som Svenska Jägareförbundet gör i jämställdhetsfrågor. Via Teams-länk fanns de 90 deltagarna (35 män och 55 kvinnor), föreläsare och fler representanter från landets Länsstyrelser.

- Det är oerhört glädjande att vi är igång nu. En fantastisk start med 90 kursdeltagare som på eget initiativ engagerar sig i den lokala viltförvaltningen. Nu ser vi framemot en höst med mycket lärdom och engagerade jägare, säger Alpo Syväjärvi, regionchef Svenska Jägareförbundet Mitt.

Projektet drog igång då Svenska Jägareförbundet såg att endast 2-3 % är kvinnor inom olika förvaltningsgrupper, och det borde istället spegla förbundets medlemsantal på 10 % kvinnor. Män och kvinnor jobbar mer dynamiskt tillsammans och en jämställd arbetsgrupp ger fler perspektiv och nya lösningar.

- Svenska Jägareförbundet vill öka kunskapen inom viltförvaltning och andelen kvinnliga representanter i älgförvaltningsgrupper (ÄFG). Ett naturligt steg i arbetet för jämställdhet i hela organisationen, säger Torbjörn Larsson, förbundsordförande Svenska Jägareförbundet.

Målsättningen var att minst hälften av dom sökande skulle vara kvinnor och av dom 90 personer som nu är antagna är 55 kvinnor. Och målet med projektet n är alltså att andelen kvinnor i älgförvaltningsgrupperna ska representera andelen kvinnliga jägare i Svenska Jägareförbundet.

- Ur mitt perspektiv som landshövding är viltvården det mest centrala, det är en viktig del av miljövård. Det moderna samhället behöver engagera jägare från olika delar av samhället, både män och kvinnor. Den här satsningen och utbildningen är bra, det handlar det om att engagera fler på en bredare basis, säger Beatrice Ask, landshövding Södermanland.

Utbildningen heter ”Älgförvaltning, ekologi och människa.” och är framtagen för att kunna bedrivas på distans under hösten, och kursen beräknas vara klar i slutet av oktober. Därefter kommer även regionala träffar i mindre grupper genomföras över hela Sverige.

- Starten med digital kick-off har gått väldigt bra. Vi har bra samarbetspartners, till exempel har Studiefrämjandet varit behjälplig med teknik, Länsstyrelserna med föreläsare och deltagare och Umeå Universitet och SLU med utbildningsmaterial., säger Louise Gårdefalk, projektgruppen Jämställd Viltförvaltning.

Text: Ulrika Karlsson-Arne, kommunikatör Svenska Jägareförbundet region Mitt

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick