Regeringen lyssnade på förbundet - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Inga jaktvapen omfattas nu – i förslaget – av begreppet särskilt farliga, säger Ola Wälimaa. Foto: Madeleine Lewander

Regeringen lyssnade på förbundet

I ett försök för att minska vapenbrott framförde regeringen tidigare att den ville klassificera vissa vapen som särskilt farliga. Problemet var att nästan alla licenspliktiga vapen föll in i den kategorin.
– Vi påtalade problemet i vårt remissvar och kan nu konstatera att regeringen tagit till sig av våra synpunkter, säger förbundsjuristen Ola Wälimaa.

2020-09-04

Är majoriteten av alla vapen särskilt farliga? Nej, så kan man inte uttrycka sig, menade Svenska Jägareförbundet. Då urvattnas begreppet och syftet med formuleringen.

– Regeringen har tagit till sig av våra synpunkter och ändrat, vilket är mycket bra. Inga jaktvapen omfattas nu – i förslaget – av begreppet särskilt farliga, säger Ola Wälimaa.

Enligt vapenutredarens förslag skulle anslagsenergin för ammunitionen 9 millimeter Parabellum (som används till pistoler) avgöra gränsen för när ett vapen skulle anses särskilt farligt. Förbundet förklarade i sitt remissvar varför denna bedömningsgrund är orimlig och gör i stort sett alla jaktvapen till särskilt farliga.

– Vi tyckte att man krånglade till det alldeles för mycket genom att ge sig in i en bedömning av anslagsenergi när man ska klassificera vapen som särskilt farliga och föreslog att man skulle behålla nuvarande skrivning och avgöra detta från fall till fall.

– Det vore ju mycket enklare och bättre att höja straffskalorna för vapenbrott istället om det är längre straff för brottslingarna regeringen vill åstadkomma.

– Regeringen föreslår nu istället att bara enhandsvapen med kaliber lika med eller kraftigare än 9 mm Parabellum ska klassas som särskilt farliga, med hänvisning till att enhandsvapen har femårslicenser. Nu får vi se hur riksdagen hanterar frågan, den har ju tidigare uttalat sig för ett avskaffande av femårslicenserna, säger Ola Wälimaa.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick