Mjukstart för översyn av rennäringslagen - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

– Detta är en större och viktigare fråga än vad de allra flesta tror, menar Birgitta Isaksson. Foto: Annelie Carlson / Mostphotos

Mjukstart för översyn av rennäringslagen

Under torsdagen deltog Svenska Jägareförbundet i ett sakråd inför översynen av rennäringslagen.
– Det är alltså ett förarbete för att kunna skriva ett direktiv till utredningen. Det är bra att regeringen har tagit frågan på stort allvar och bjudit in många olika organisationer, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson.

2020-10-08

Anledningen till att regeringen vill höra många olika organisationer är troligen för att den vill få kännedom om alla olika åsikter som finns runt rennäringen och fjällområdet. Denna kunskap gör det lättare att skriva ett direktiv som behandlar de frågor som måste hanteras.

Från Svenska Jägareförbundet deltog Anders Iacobaeus i sakrådet.

– Vi anser lite förenklat uttryckt att med respekt för rennäringen och den privata äganderätten ska statens marker ovan odlingsgräns och renbetesfjällen kunna nyttjas för jakt och fiske av alla som bor i Sverige.

– Det område vi diskuterar motsvarar 47 procent av landets yta. Det är alltså ett så stort område att man nästan inte kan överblicka omfattningen. Jägare över hela Sverige påverkas. Men det vore väl konstigt om vi inte kan hitta lösningar så att vi kan samsas på detta gigantiska område, säger Torbjörn Larsson

Efter att sakråden är avslutade kommer regeringen att skriva direktiv för utredningen och utse en utredare. Därefter kommer utredningen troligen att pågå under flera år. Så det är en lång process som väntar.

– Detta är en större och viktigare fråga än vad de allra flesta tror. Vi ser redan nu tydliga effekter på hur Girjasdomen påverkar jakten, säger Birgitta Isaksson, ordförande Jägareförbundet Norrbotten.

Även andra län upplever problem med hur reglerna tolkas. Bland annat har en stor mängd avlysningar i Jämtlandsfjällen grusat möjligheterna till jakt.

– Tillgängligheten till jakten ifrågasätts på ett nytt sätt. Därför har vi i förbundet skickat en skrivelse till regeringen, säger Gun Fahlander ordförande Jägareförbundet Mittnorrland.

– I Västerbotten förekommer också juridiska processer, exempelvis Vapsten mot Vapsten. En utredning av rennäringslagen behövs verkligen för att få lite ordning, säger KG Abramsson ordförande Jägareförbundet Västerbotten.

Trots att utredningen väntas pågå i många år understryker de fyra ordförandena att nuvarande situation är oacceptabel.

– Allting i samhället förändras. Då måste man se över lagstiftning för att den ska anpassas till dagens förhållande. Det här är en extra känslig och svår fråga att hantera. Därför är det positivt att regeringen faktiskt är beredd att ta i den. Vi kommer göra allt i vår makt för att bidra på ett positivt sätt, säger Torbjörn Larsson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick