Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Nu kan det bli aktuellt med flyttning av varg.Foto Mostphotos/ Lillian Tveit

Regeringen vill flytta vargar – igen

Miljöminister Isabella Lövin och regeringen beslutade på torsdagen om ett ”Uppdrag för en utvecklad vargförvaltning”. – Innehållet handlade inte om någon utveckling utan istället bara om ett uppdrag till länsstyrelserna att hitta lämpliga platser för utsättning av genetiskt viktiga vargar. Återigen försöker sig regeringen på ett uppdrag som är näst intill omöjligt, säger Mikael Samuelsson, ordförande i rovdjursrådet.

2020-11-13

Regeringen ger nu länsstyrelserna i Dalarnas, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Västra Götalands, Örebro och Östergötlands län i uppdrag att efter samråd med Naturvårdsverket redovisa områden där utsättning av genetiskt viktiga vargar kan ske utifrån de regionala förutsättningarna.

Orsaken till uppdraget är att regeringen vill kunna flytta genetiskt viktiga vargar som ställer till problem för renskötseln och genom detta samtidigt kunna förbättra vargstammens genetik.

– Eftersom det är väldigt få människor som vill ha vargar, där de bor, är flytt och utsättning av vargar mycket kontroversiellt. Även om regeringen vill att länsstyrelserna ska arbeta för att förbättra acceptansen har alla tidigare försök misslyckats eftersom man underskattat svårigheterna med att få förståelse för utsättning av vargar, säger Mikael Samuelsson.

Svenska Jägareförbundet förordar att vargarna sprider sig på naturlig väg, och att man måste ha tålamod, det vill säga se den genetiska utvecklingen i ett längre perspektiv.

– Vi tror inte på arrangerad flytt av vargar. Främst utifrån att detta river upp ännu mer ifrågasättande av vargförvaltningen. Det är troligen en omöjlig pedagogik att försöka få människor att välkomna en vargflytt. Om regeringen verkligen vill få en bättre acceptans för vargförvaltningen måste man börja i den andra änden. Med att låta människor som drabbas få större möjligheter att påverka vargförvaltningen.

– Den första åtgärden skulle kunna vara att tillåta skyddsjakt på vargar redan efter första angreppet på jakthundar och tamdjur, säger Mikael Samuelsson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick