Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto: Dot Smith / Mostphotos

Regeringen vill reglera utfodringen av vilt

Regeringen har tagit fram ett förslag för att kunna förbjuda och reglera utfodringen av vilt. Nu har ett antal organisationer fått förslaget och ska lämna synpunkter senast 1 februari.
– Vi ska nu analysera förslaget noga innan vi lämnar vårt svar, säger generalsekreterare Bo Sköld.

2020-11-24

Regeringen vill kunna förbjuda eller ställa villkor för utfodring av vilt för att minska antalet trafikolyckor och för att förebygga eller minska risken för allvarliga skador på egendom. Möjligheten till begränsningar ska gälla ett begränsat område och under begränsad tid.

– Svenska Jägareförbundet kommer nu analysera effekterna detta får på jakt och viltförvaltningen. Innan vi gjort det kan vi inte säga så mycket, menar Bo Sköld.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson hade förvarnat om att förslaget skulle komma i närtid så det var ingen överraskning att promemorian dök upp.

– Det enda jag kan säga är att detta förslag verkar vara mer balanserat än det som skickades ut 2016, och senare röstades ner av riksdagen. Men vi behöver granska detta noggrant innan vi kan lämna några detaljerade synpunkter på förslaget, säger Bo Sköld.

Läs promemorian här!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick