Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Vargjakten i vinter på 24 vargar kan genomföras. Foto: Jiri Hrebicek/Mostphotos

Förvaltningsrättens dom: ”Systemet har sådana brister att reglerna måste ändras”

Förvaltningsrätten har fattat beslut om vinterns vargjakt. Resultatet blev att länsstyrelsernas beslut höll och jakten kan genomföras.
– Tyvärr visar domen på en total systemkollaps. Det är nu klarlagt att man inte kan överklaga och få en högre tilldelning. Men det är okej att överklaga och för att minska tilldelningen, säger Mikael Samuelsson ordförande för Jägareförbundets rovdjursråd.

2020-12-15

Länsstyrelsernas beslut om vargjakt höll för Förvaltningsrätten i Luleås granskning. Det innebär att vargjakten i vinter på 24 vargar kan genomföras.

Svenska Jägareförbundet hade överklagat beslutet med hänvisning till att länsstyrelserna inte hade ett korrekt underlag avseende hur många vargar som kunde fällas. Förbundet ville därför ha en utökad tilldelning så att vargstammen inte fortsätter att växa i storlek.

Ett antal organisationer som ville stoppa jakten hade också överklagat beslutet, varav en är Norsk djurskyddsorganisation. Dessa ansågs ha talerätt.

Men förbundets överklagan avvisades.

– Orsaken till detta var att man inte kan överklaga administrativa beslut, det vill säga nivån på vargjakten. Detta är, enligt rätten, helt upp till länsstyrelsen att besluta. Det innebär att man kan överklaga jakten med syfte att stoppa den eller minska tilldelningen, men aldrig att öka tilldelningen, säger Mikael Samuelsson.

Han anser därför att domen avslöjar en total systemkollaps.

– Domstolen slår fast att ”Det beslutade jaktuttaget understiger tillväxttakten för varg med marginal.” Det vill säga även förvaltningsrätten inser att vargstammen kommer att växa i storlek. Och det saknas möjligheter för Jägareförbundet – och andra som vill hålla vargstammen på en låg nivå – att få sin sak prövad. Så kan vi inte ha det, säger Mikael Samuelsson.

– Nu hoppas vi att länsstyrelserna utökar jakten med ett tilläggsbeslut, eftersom de nya beräkningarna visar att det finns utrymme för det.

Mikael Samuelsson vill även att regering och riksdag agerar i frågan.

– Riksdagen beslutade 2013 hur vargförvaltningen skulle fungera. Men det har inte ens blivit i närheten av riksdagsbeslutet. De socioekonomiska effekterna, det illegala dödandet av vargar, olägenheterna, utanförskapet och oron ökar i takt med stammens tillväxt.

– Lagar, regler och styrning till myndigheter måste ses över så att de demokratiska besluten genomförs. Allt annat är ovärdigt en rättsstat. Nu har förvaltningen fastnat i ett byråkratiskt och juridisk träsk där knappast någon av de människor som drabbas förstår varför de ska tvingas leva under dessa förutsättningar, säger Mikael Samuelsson.

Tillbaka till överblick