Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Digitala möten rekommenderas. Foto: Aleksandr Davydov

Pandemilagen och hur den påverkar Jägareförbundet

Det kommer många frågor om hur pandemilagen, som trädde i kraft 10 januari, påverkar olika möten och sammankomster i organisationen framöver. Vi försöker reda ut en del och ge rekommendationer.

2021-01-15

Inledningsvis finns det en hel del, inte allt för lättläst juridik i botten. Vi kommer dock inte försöka leta kryphål eller annat i lagstiftningen. Tvärtom, vi behöver fortsätta ta ansvar för att inte sprida smittan vidare. Förhoppningsvis kan vi till hösten få en nästan normal jakt istället.

Pandemilagen är tillfällig och gäller till sista september men kommer löpande att utvärderas så följ vilka rekommendationer som gäller för tillfället via till exempel Folkhälsomyndighetens hemsida. Vi kommer att försöka hålla oss uppdaterade och sprida information vidare.

När det gäller den praktiska jakt som återstår denna säsong så hänvisar vi till tidigare rekommendationer.

För tillställningar eller liknande privata sammankomster har man generellt satt en gräns på åtta personer i samma lokal samtidigt. Ansvaret har man i detta sammanhang satt till den som upplåter lokalen. Vissa undantag kan gälla föreningsstämmor, men det kan uppstå oklarheter runt detta. Så vår rekommendation är att för förbundets olika föreningar, kretsar, jaktklubbar, skytteklubbar, viltvårdsområden med flera, att ni undviker att hålla möten med fler än åtta personer fysiskt.

Följ stadgarna för när stämmor, årsmöten mm ska hållas men håll dem digitalt eller via telefonmöte. Det kan bli svårt men det finns inga skäl att chansa. Behöver ni stöd så kontakta närmsta kontor runt om i landet eller kontakta till exempel Studiefrämjandet för stöd i hur man genomför möten digitalt rent praktiskt.

När det gäller utbildningar så är det i dagsläget inte helt tydligt vad som gäller. I förarbetet till lagen ska föredrag inte omfattas av lagen till vilket kurs/utbildning eventuellt kan inräknas. Vår rekommendation är att man i dagsläget avvaktar med fler än åtta deltagare vid utbildningar inomhus tills det är helt klart vad som gäller. Välj i sådana fall stora lokaler där de deltagare och utbildare kan hålla behörigt avstånd till varandra.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick