Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Sedan starten 1 mars har cirka 1300 digitala teoriprov har genomförts. Foto: Jägareförbundet

Jägarskoleboxen en bra grund inför nya provet

Sedan starten 1 mars har cirka 1300 digitala teoriprov har genomförts. Andelen godkända prov låg tidigare runt 74 procent, nu ligger siffran på cirka 50 procent.
– Det vi kan se hittills via statistik och inkomna uppgifter från provledare och kursledare är att resultaten varierar mer, säger Henrik Falk samordnare för Jägarexamen på Svenska Jägareförbundet.

2021-03-29

Provet och provfrågorna upplevs av en del som svåra och ibland otydliga.
– Naturvårdsverkets målsättning har inte varit att göra svårare provfrågor. Det har skapats betydligt fler frågor så variationen inom respektive ämnesområde är betydligt större jämfört med det tidigare provet. Denna variation kräver en bred kunskap för att kunna förstå vissa provfrågor och dess svarsalternativ, säger Daniel Bladh handläggare hos Naturvårdsverket. 
En initial analys pekar mot att resultaten i stor utsträckning hänger ihop med hur provtagaren inhämtat sin kunskap, det vill säga viken typ av kurs man deltagit i och vilket studiematerial man använt.
– För de allra flesta räcker det inte att endast göra övningsfrågor som man hittar på nätet. För att ge sig själv en god chans att klara av provet ska man studera jägarexamenslitteratur och därefter testa sina kunskaper via övningsfrågor, säger Henrik Falk.

Att provet nu upplevs som svårare behöver inte vara ett resultat av svåra, otydliga provfrågor. 
– Det kan vara resultatet av att det under allt för många år spridits en uppfattning att man klarar teoriprovet bara man kommer över ”rätt” övningsfrågor. Många kurser har ett gediget och bra innehåll men vissa har som fokus att provtagarna ska klara av teoriprovet snabbt och enkelt. 
Svenska Jägareförbundet har också haft en utbildning med alla provledare eftersom det nya provet kräver lite mer digitala kunskaper.

Naturvårdsverket arbetar kontinuerligt med att analysera provfrågor och genomföra förbättringar.
– En av de stora fördelarna med detta system är att man snabbt kan ta bort, justera eller lägga till provfrågor och svarsalternativ. Får Jägareförbundet kännedom om provfrågor som upplevs felaktiga eller otydliga så framförs detta till Naturvårdsverket. Detta arbete pågår redan och fortlöper efterhand som teoriprov genomförs.
I början har det förekommit tekniska problem och det arbetas intensivt för att komma till rätta med dessa.

– Provledarna har visat stort tålamod och förståelse när det uppstått problem. Systemet är nytt för alla och vi får se fram emot ett stabilt provverktyg och att provledarkåren blir ”varma i kläderna” i genomförandet, säger Henrik Falk.

Tillbaka till överblick