Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Salmonella hittat hos till synes friska vildsvin. Foto: Sirpa Ukura / Mostphotos

Sjukdomsövervakning av vilda djur 2020

SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) övervakar och analyserar sjukdomsläget hos våra vilda djur. Nu har rapporten för 2020 kommit.

2021-03-29

SVA arbetar systematiskt med sjukdomsövervakning av vilda djur. Arbetet baseras främst på obduktion av döda vilda djur, samt insamling av prover från vilda djur fällda under jakt, för övervakning av vissa smittämnen.

Fokus i rapporten ligger på de sjukdomar hos vilda djur som kan smitta till eller från tamdjur eller människor.

  • En älgko i Västerbottens län blev det fjärde fyndet av CWD (Chronic wasting disease) i Sverige.
  • Trikiner påvisade hos 15 lodjur och vildsvin.
  • I September drabbades en tamgrisbesättning av Salmonella i Skåne. En utökad undersökning på vildsvin i södra Sverige resulterade i att bakterien hittades hos sjuka vildsvin och hos till synes friska vildsvin fällda under jakt.
  • Under 2020 togs prov på 404 vilda fåglar av 72 arter. 6 fall av patogen fågelinfluensa påvisades.
  • Bakteriesjukdomen Harpest har noterats under året.
  • Övervakningen av Afrikansk svinpest ökar sakta i omfattning.
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick