Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Skyddsjakt förekommer för att minska skador och problem av exempelvis skarv och gäss. Foto Magnus Rydholm

Jaktetik, lika viktigt vid skyddsjakt

Under våren genomförs skyddsjakt på bland annat fåglar som ställer till bekymmer för fiske och jordbruk. Skyddsjakt faller delvis under annan juridik än vanlig jakt. Detta innebär dock inte att jägarens ansvar eller krav på hög jaktetik skiljer sig vid skyddsjakt.

2021-04-05

Vid denna tid på året är bedrivs skyddsjakt, för att hjälpa till att lösa konflikter/problem som uppkommer mellan människor och vilt. En jägare kan lätt hamna under press från exempelvis en frustrerad lantbrukare att gå utanför de ramar som gäller vid vanlig jakt. Man kan till exempel pressas att skjuta i lägen där man normalt avstår skott, eller jaga mer än vad man som jägare finner lämpligt.
 
Under senaste tiden har Svenska Jägareförbundet fått många frågor kring hur jägare ska, eller bör, agera vid olika situationer i samband med skyddsjakt. Skyddsjakt ska främst ses som ett verktyg för att lösa ett problem som inte kan lösas på annat sätt. Förbundet anser att de svenska jägarna utför en nödvändig och viktig samhällsuppgift när de bedriver skyddsjakt.
Men även om det finns människor som upplever viltet som ett problem är det av största vikt att vi som jägare aldrig tullar på jaktetiken, oavsett vad andra anser vara rätt agerande. Jägarens ansvar för jakten och viltet skiljer sig inte mellan skyddsjakt och vanlig jakt.
 
Därför vill Svenska Jägareförbundet klargöra för de jägare som avser att bedriva skyddsjakt:

  • Skjut aldrig ett skott i lägen som du själv inte finner lämpligt. Alla avlossade skott ska ha som syfte att vara direkt dödande.
  • Precis som vid vanlig jakt får aldrig viltet utsättas för onödigt lidande. Anpassa jakten efter viltet.
  • Vid varje skyddsjakt ska det finnas eftersökshund eller apporterande hund tillgänglig för att snabbast möjligt assistera en jägaren om det blir en skadeskjutning
  • Du som jägare måste vara insatt i och kunna förklara syftet med den skyddsjakt du bedriver. Det är du som jägare som är ansvarig och måste kunna försvara skyddsjakten om den ifrågasätts. 
     
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick